Giải hệ phương trình

Lượt xem : 106 | Cập nhật : 2016-12-13 12:08:32

Câu 1. Giải hệ phương trình

Resized Image
Câu 2. Giả sử x, y là nghiệm của hệ phuơng trình

Resized Image
Xác định a để tích P=xy đạt giá trị nhỏ nhất.

Đóng góp bởi : suminguyen

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Giải hệ phương trình | giá trị nhỏ nhất | toán 10 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

hệ SI tam giác đều Phương trình mặt cầu tứ bội trường sơn nam thước đo Bất phương trình bậc nhất 2 ẩn chủng tộc toán12 Hình chiếu của điểm tọa độ nguyên Đường thẳng vuông góc dòng điện Hàm số liên tục trên 1 khoảng Tính đơn điệu của hàm số giun kim Tiếp tuyến tại 1 điểm Hình giải tích trong không gian Phương trình tham số của... thể tam nhiễm ếch đồng Cân bằng các phương trình kiểu hình vô nghiệm Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng nông nghiệp quốc tế thứ nhất Hai đường thẳng đồng phân sinh học Nguyên hàm Hệ bất phương trình bậc gen dị hợp quán tính kính lúp Điểm uốn chân khớp vàng phiến lá

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Tìm 3 điểm thẳng hàng trong

Tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số trong

Giảiphươngtrình căn bậc hai trong

Tìm tham số trong

Khảo sát sự biến thiên của hàm số trong

Bài tập với 3 số thực dương trong

Tìm nghiệm của phương trình trong

Giải bất phương trình trong

Giải và biện luận các phương trình trong

toán trong

toán trong

Tên 10 thành viên thuộc khối EU trong

Nhóm nước phát triển và đang phát triển trong

Hệ quả của xu hướng toàn cầu hóa kinh tế trong

Đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học trong

Điểm công nghiệp và khu công nghiệp tập trung trong

Vai trò của nghành công nghiệp trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay