Viết phương trình đường thẳng

Lượt xem : 64 | Cập nhật : 2016-12-13 12:27:13

Bài 1) Tam giác ABC có trọng tâm G(2,-1) , cạnh AB nằm trên đường thẳng ,Resized Image cạnh AC nằm trên đường thẳng
Resized Image

a) Tìm tọa độ đỉnh A và trung điểm M của đoạn thẳng BC
b) Tìm tọa độ điểm B và viết phương trình đường thẳng BC
c)Lập phương trình đường trình ngoại tiếp tam giác ABC
Bài 2 Tính giá trị biểu thức sau:
Resized Image


Đóng góp bởi : suminguyen

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : toán 10 | trọng tâm tam giác | tính giá trị biểu thức |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

đại khoáng sản miền tây Amino axit đa phân Định lý Viet Tương giao bản đồ di truyền sự đông máu nhiệt độ nóng chảy đồng tính trục nhỏ thể tam bội Tam thức bậc hai Biểu thức lượng giác sử 6 lý thuyết sinh học 8 vùng chuyên canh hácđi-vanbec quân nam Tính chất tuần hoàn thể tích của vật thể tròn xoay nhỏ nhất lực từ Phương trình bậc 2 lý thuyết sinh học 9 Tích phân lượng giác Biểu thức tọa độ của các tôm đoạn mạch nối tiếp trục lớn phân tích vectơ thấu kính hội tụ nồng độ you tiêu hóa bảo toàn thân mềm văn lớp 10 Bất phương trình lượng giác

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Giải các bất phương trình trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Giải hệ phương trình trong

Tìm 3 điểm thẳng hàng trong

Tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số trong

Giảiphươngtrình căn bậc hai trong

Tìm tham số trong

Khảo sát sự biến thiên của hàm số trong

Bài tập với 3 số thực dương trong

Tìm nghiệm của phương trình trong

Giải bất phương trình trong

Giải và biện luận các phương trình trong

toán trong

toán trong

Tên 10 thành viên thuộc khối EU trong

Nhóm nước phát triển và đang phát triển trong

Hệ quả của xu hướng toàn cầu hóa kinh tế trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay