Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

Lượt xem : 99 | Cập nhật : 2016-12-14 03:07:54

Câu 1: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì?
Câu 2: Điều kiện nào thì xuất hiện dòng điện cảm ứng? Khi nào dòng điện cảm ứng trong dây dẫn kín đổi chiều?
Câu 3. Một người chỉ nhìn rõ những vật cách mắt từ 15cm đến 100cm. Mắt người đó bị tật gì? Người ấy phải đeo thấu kính loại gì?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : tuyetkhonglanh

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : khúc xạ ánh sáng | vật lý 9 | dòng điện cảm ứng | thấu kính |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

chất khử hoàn thành phương trình vàng lai hữu thụ giải bất phương trình thực vật công nhân Tiếp tuyến tại 1 điểm duỗi xoắn tỉ số ngoại tiếp hướng động năng lượng nghiệm gần đúng địa lý 12 Tổng các số hạng Góc giữa 2 đường thẳng cây không có hoa mạch hở chăn nuôi phân tích vectơ gia tốc thí nghiệm Tích phân lượng giác Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số lũy thừa Số hạng tổng quát tia phóng xạ Giải bài toán bằng cách công thức hóa học Điểm uốn asean quang điện cành cây Phương pháp quy nạp toán học gen trội Đường vuông góc chung nhân tử su 8 đường cong

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Viết phương trình đường tròn trong

Hãy lập bảng phân bố tần suất trong

Xác định tọa độ điểm trong

Xét dấu của biểu thức trong

Viết phương trình đường thẳng trong

Giải các bất phương trình trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Giải hệ phương trình trong

Tìm 3 điểm thẳng hàng trong

Tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số trong

Giảiphươngtrình căn bậc hai trong

Tìm tham số trong

Khảo sát sự biến thiên của hàm số trong

Bài tập với 3 số thực dương trong

Tìm nghiệm của phương trình trong

Giải bất phương trình trong

Giải và biện luận các phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay