Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

Lượt xem : 122 | Cập nhật : 2016-12-15 07:27:16

Bài 1 Cho tam giác ABC vuông ở A. Trên cạnh AC lấy một điểm M và vẽ đường tròn đường kính MC. Kẻ BM cắt đường tròn tại D. Đường thẳng DA cắt đường tròn tại S. Cạnh BC cắt đường tròn tại E. Chứng minh rằng:
a) ABCD là một tứ giác nội tiếp
b) CA.CM = CB.CE.
c) CA là phân giác của .
d) ABES là hình thang.
Bài 2
Cho x + y = 23. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:
Resized Image

Đóng góp bởi : huevang

Thành viên đã lưu bài này : huevang |

Thể loại bài tập : giá trị lớn nhất | phân giác | tứ giác nội tiếp | toán 9 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

phương trình giao động Phương trình mặt phẳng thể tích khí Môđun của số phức vô nghiệm Đạo hàm của hàm hợp nghành thực vật cộng sinh đơn tính trung hòa công thức hóa học con lắc đơn Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng điện tích Hình chiếu vuông góc của... Đồ thị Nhị thức Niu tơn đạo hàm của hàm số giới hạn quang điện Progesteron Khoa học hoạt động của tim chuỗi thức ăn quang điện bậc dinh dưỡng Tâm đường tròn cành cây máy ảnh độ dài nguyên sinh phân tích đa thức thành nhân tử đột biến đột biến đa bội Tọa độ của điểm chuyển động thẳng tảo thể đột biến nghiệm nguyên biên độ Hình chiếu vuông góc

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Giải bài toán bằng cách lập phương trình trong

Giải phương trình trong

khoA HỌC XÃ HỘI trong

Tính tiêu cự của kính lúp trong

Các tác dụng của ánh sáng trong

Tính khoảng ảnh từ vật đến thấu kính trong

Định nghĩa dòng điện xoay chiều trong

Hiện tượng khúc xạ ánh sáng trong

Viết phương trình đường tròn trong

Hãy lập bảng phân bố tần suất trong

Xác định tọa độ điểm trong

Xét dấu của biểu thức trong

Viết phương trình đường thẳng trong

Giải các bất phương trình trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Giải hệ phương trình trong

Tìm 3 điểm thẳng hàng trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay