Phân tích đa thức thành nhân tử

Lượt xem : 169 | Cập nhật : 2016-12-15 02:35:38

Câu1: Thực hiện phép tính: (x+3)(3-x)=
Resized Image

Câu2: Tính
Resized Image
Câu3: Phân tích đa thức 6x^{3}-9x^{2} thành nhân tử
Resized Image

Đóng góp bởi : huevang

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Thực hiện phép tính | phân tích đa thức thành nhân tử | toán 9 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

sinh sản tiếng ồn nấm oxit Khoảng cách giữa 2 đường Phương trình mặt cầu hóa học 12 Thống kê mù màu Hai đường thẳng vuông vô nghiệm Đường thẳng vuông góc... Progesteron ba điểm bệnh máu khó đông Hình lăng trụ Phương pháp quy nạp toán học lớp vỏ trái đất Phép dời hình quân nguyên đoạn mạch xoay chiều đới nóng miền tây tiếp xúc thằn lằn át lát Cực đại nguyên phân Phương trình Hệ phương phân tử protein Al địa lí sản lượng điện Phương trình đường thẳng lực kế Phương trình mặt phẳng tọa độ trọng tâm Hàm số lượng giác ánh sáng đơn Tâm đối xứng

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức trong

Giải bài toán bằng cách lập phương trình trong

Giải phương trình trong

khoA HỌC XÃ HỘI trong

Tính tiêu cự của kính lúp trong

Các tác dụng của ánh sáng trong

Tính khoảng ảnh từ vật đến thấu kính trong

Định nghĩa dòng điện xoay chiều trong

Hiện tượng khúc xạ ánh sáng trong

Viết phương trình đường tròn trong

Hãy lập bảng phân bố tần suất trong

Xác định tọa độ điểm trong

Xét dấu của biểu thức trong

Viết phương trình đường thẳng trong

Giải các bất phương trình trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Giải hệ phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay