Rút gọn phân thức

Lượt xem : 160 | Cập nhật : 2016-12-15 02:45:21

Câu1:Quy đồng mẫu thức các phân thức
Resized Image

Resized Image

Câu2: Rút gọn phân thức Resized Image

Resized Image
Câu3:Thực hiện phép cộng

Resized Image
Resized Image

Đóng góp bởi : huevang

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Rút gọn phân thức | thực hiện phép tính | quy đông mẫu thức |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Bất phương trình chứa ẩn ở mẫu các loại thân điện từ trường Hai đường thẳng vuông Hình học phẳng cành cây khí quyển Miền nghiệm của bất Đạo hàm của hàm số tại 1 điểm dầu mỏ dòng điện động năng siêu âm nghiệm dương tia hồng ngoại khí nước cứng quãng đường tính chẵn dãy Banme gen dị hợp hóa học hưu cơ Bất phương trình chứa biển đông Chính tắc vĩ độ đo lực cấu trúc thường biến Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng Khoảng cách giữa đường kí sinh lưỡng bội hoa 10 thẩm thấu hồ Số hạng tổng quát đồng phân hiệu điện thế hiệu dụng trước công nguyên

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Phân tích đa thức thành nhân tử trong

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức trong

Giải bài toán bằng cách lập phương trình trong

Giải phương trình trong

khoA HỌC XÃ HỘI trong

Tính tiêu cự của kính lúp trong

Các tác dụng của ánh sáng trong

Tính khoảng ảnh từ vật đến thấu kính trong

Định nghĩa dòng điện xoay chiều trong

Hiện tượng khúc xạ ánh sáng trong

Viết phương trình đường tròn trong

Hãy lập bảng phân bố tần suất trong

Xác định tọa độ điểm trong

Xét dấu của biểu thức trong

Viết phương trình đường thẳng trong

Giải các bất phương trình trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay