Giải hệ phương trình sau:

Lượt xem : 161 | Cập nhật : 2016-12-15 03:06:55

Câu 1 (2,0 điểm). Không dùng máy tính bỏ túi, hãy rút gọn các biểu thức sau:

Resized Image

Câu 2 (2,5 điểm). Giải phương trình và hệ phương trình sau:
Resized Image

Đóng góp bởi : huevang

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Giải phương trình | hệ phương trình | rút gọn biểu thức |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Phân tích đa thức sau thành nhân tử trong

Rút gọn phân thức trong

Phân tích đa thức thành nhân tử trong

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức trong

Giải bài toán bằng cách lập phương trình trong

Giải phương trình trong

khoA HỌC XÃ HỘI trong

Tính tiêu cự của kính lúp trong

Các tác dụng của ánh sáng trong

Tính khoảng ảnh từ vật đến thấu kính trong

Định nghĩa dòng điện xoay chiều trong

Hiện tượng khúc xạ ánh sáng trong

Viết phương trình đường tròn trong

Hãy lập bảng phân bố tần suất trong

Xác định tọa độ điểm trong

Xét dấu của biểu thức trong

Viết phương trình đường thẳng trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay