Rút gọn biểu thức

Lượt xem : 223 | Cập nhật : 2016-12-15 03:22:28

Câu 1: Rt gọn biểu thức:

Resized Image

Câu 2: Giải phương trình

Resized Image

Câu 3: Cho hệ phương trình
Resized Image
a) Giải hệ phương trình khi m=1
b) Tìm gi trị của m để hệ phương trình vơ nghiệm

Đóng góp bởi : huevang

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Rút gọn biểu thức | Giải | phương trình | Giải hệ phương trình | toán 8 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Khoảng cách trong không gian Diện tích thiết diện Phương trình bậc 2 đối K hóa học 12 chân khớp dãy chuyển hóa phân tử protein chính sách cai trị đột biến đảo đoạn đơn phân sinh hóa chất phóng xạ châu ph hạt kín Giải phương trình đột biến nhân tạo Bất phương trình chứa tham số cây phát sinh lực kinh tế cạnh tranh điện trở phát xít đức đồng vị Hình lăng trụ phép chia CO2 quỳ tím chùm ánh sáng bò sát lôgarit phân hóa tam giác đều hạt phóng xạ dòng điện cực đại Phương trình tham số Dấu của tam thức Đường thẳng vuông góc... Định lý sin trong tam giác

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Chứng minh tứ giác nội tiếp trong

Giải hệ phương trình sau: trong

Phân tích đa thức sau thành nhân tử trong

Rút gọn phân thức trong

Phân tích đa thức thành nhân tử trong

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức trong

Giải bài toán bằng cách lập phương trình trong

Giải phương trình trong

khoA HỌC XÃ HỘI trong

Tính tiêu cự của kính lúp trong

Các tác dụng của ánh sáng trong

Tính khoảng ảnh từ vật đến thấu kính trong

Định nghĩa dòng điện xoay chiều trong

Hiện tượng khúc xạ ánh sáng trong

Viết phương trình đường tròn trong

Hãy lập bảng phân bố tần suất trong

Xác định tọa độ điểm trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay