Tính giá trị của biểu thức

Lượt xem : 160 | Cập nhật : 2016-12-15 03:31:01

Câu 1: Cho biểu thức

Resized Image
a) Rút gọn biểu thức M
b) Tính giá trị của M khi

Resized Image
c) Tìm giái trị của a để M<0
Câu 2: Giải hệ phương trình
Resized Image

Đóng góp bởi : huevang

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Rút gọn biểu thức | Giải hệ phương trình | toán 9 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

trội Đẳng thức từ trường mạch xoay chiều Khảo sát gen đa hiệu khí quyển Van 11 Phương pháp toạ độ trong Batixta clo hạt trần giới tính Hình giải tích trong không gian tam bội Hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn Kiểm tra cách li tập tính Bất phương trình chứa... canxi thể tích dung dịch .. Ứng dụng định lí Lagrăng... giống cây trồng Đồ thị Quy tắc đếm cơ bản nguyên tố phi kim vật lý 10. phân tử phôtpholipit sinh vật Bất phương trình chứa ẩn CHứng minh butan phép đối sốt rét tứ bội Hệ phương trình bậc hai hai ẩn hóa thạch Phương pháp quy nạp toán học hạt phóng xạ

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Rút gọn biểu thức trong

Chứng minh tứ giác nội tiếp trong

Giải hệ phương trình sau: trong

Phân tích đa thức sau thành nhân tử trong

Rút gọn phân thức trong

Phân tích đa thức thành nhân tử trong

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức trong

Giải bài toán bằng cách lập phương trình trong

Giải phương trình trong

khoA HỌC XÃ HỘI trong

Tính tiêu cự của kính lúp trong

Các tác dụng của ánh sáng trong

Tính khoảng ảnh từ vật đến thấu kính trong

Định nghĩa dòng điện xoay chiều trong

Hiện tượng khúc xạ ánh sáng trong

Viết phương trình đường tròn trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay