Đặc điểm các loại miễn dịch

Lượt xem : 52 | Cập nhật : 2016-12-19 12:48:26

1.Thế nào là miễn dịch? Nêu đặc điểm các loại miễn dịch?
2.Vi sinmh vật là gì? Nêu những tiêu chí cơ bản để phân thành các các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : meminhanh

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : miễn dịch | đặc điểm miễn dịch | sinh học 10 | kiểu dinh dưỡng |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Đường tròn kali thân mềm nông nô điện trở thuần dao động điều hòa Hệ trục tọa độ Xác suất của biến cố Hàm số bậc ba vạch quang phổ Giải bài toán bằng cách Tiếp tuyến đi qua 1 điểm công nhân máy thu vô tuyến Vec tơ Phép vị tự axitamin xã hội phong kiến Nhị thức Niu tơn kinh tế Hai mặt phẳng vuông góc với nhau khí hậu nóng nguyễn ái quốc tinh thể Tích phân rừng amadon Tiếp tuyến của elip văn hoá phản xạ sóng Đường parabol siêu âm bảo vệ môi trường tử cung độ pH Phép tịnh tiến đồ thị điều kiện xác định cách mạng khoa học sóng ngắn bản đồ Biểu thức tọa độ của các

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Thu gọn biểu thức trong

toán trong

Tính giá trị của biểu thức trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Rút gọn biểu thức trong

Chứng minh tứ giác nội tiếp trong

Giải hệ phương trình sau: trong

Phân tích đa thức sau thành nhân tử trong

Rút gọn phân thức trong

Phân tích đa thức thành nhân tử trong

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức trong

Giải bài toán bằng cách lập phương trình trong

Giải phương trình trong

khoA HỌC XÃ HỘI trong

Tính tiêu cự của kính lúp trong

Các tác dụng của ánh sáng trong

Tính khoảng ảnh từ vật đến thấu kính trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay