Các giai đoạn sinh trưởng của vi khuẩn

Lượt xem : 161 | Cập nhật : 2016-12-19 12:49:36

Trình bày các giai đoạn sinh trưởng của vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy không liên tục?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : meminhanh

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : sinh trưởng | sinh học 10 | muôi trường không liên tục |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

iải hệ phương trình tự thụ phấn khối chóp phân li nhiễm sắc thể sông cửu long Tiệm cận của hypebol hidrocacbon gió mùa biến cố proteaza ốc tai từ trường Dạng lượng giác của số phức gia định oxi đột biến trắc nghiệm vật lý da Hai đường thẳng đồng phẳng Tính tích phân bằng... Giải và biện luận phương... Khối đa diện tia rơnghen electron miền núi Batixta khối lượng riêng đồng hợp tán sắc ánh sáng sông hồ Phương trình lượng giác liên kết hidro Điểm nguyên của đồ thị hàm số nam châm điện kiểu hình lặn cộng hưởng Nitrobacter nguyên tố phi kim nhiệt độ nóng chảy gang

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Đặc điểm các loại miễn dịch trong

Thu gọn biểu thức trong

toán trong

Tính giá trị của biểu thức trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Rút gọn biểu thức trong

Chứng minh tứ giác nội tiếp trong

Giải hệ phương trình sau: trong

Phân tích đa thức sau thành nhân tử trong

Rút gọn phân thức trong

Phân tích đa thức thành nhân tử trong

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức trong

Giải bài toán bằng cách lập phương trình trong

Giải phương trình trong

khoA HỌC XÃ HỘI trong

Tính tiêu cự của kính lúp trong

Các tác dụng của ánh sáng trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay