Vẽ đồ thị hàm số

Lượt xem : 120 | Cập nhật : 2016-12-20 02:35:18

Bài 1(1,5đ): Thực hiện phép tính

Resized Image
Bài 2 (1đ) : Vẽ đồ thị hàm số y = 0,5.x

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : hachupi

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Vẽ đồ thị hàm số | thực hiện phép tính | toán 9 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

cây công nghiệp lăng kính vân sáng su 8 Góc giữa hai mặt phẳng nhân tử mất đoạn dung kháng hạt hỗn hợp Tiệm cận của hypebol Ứng dụng định lí Lagrăng điện từ trường proteaza đường huyết hàng hóa tần số âm tia sáng Giá trị lượng giác của một góc moocgan Lập công thức tạo ưu thế lai bệnh máu khó đông văn hoá chân khớp đồng hóa Phương trình lượng giác Đại số nhiệt dung kinh tế xã hội Phương trình đường tròn tam bội hóa học tư bản chủ nghĩa di truyền liên kết Mệnh đề tương đương Xác suất của biến cố Cấp số nhân ống khí Đường tròn

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Hai tam giác đồng dạng trong

Tìm các giá trị nguyên âm trong

Tác dụng của một số chất hóa học trong

Tác dụng của một số chất hóa học trong

Quá trình phân chia nhân ở nguyên phân trong

Các giai đoạn sinh trưởng của vi khuẩn trong

Đặc điểm các loại miễn dịch trong

Thu gọn biểu thức trong

toán trong

Tính giá trị của biểu thức trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Rút gọn biểu thức trong

Chứng minh tứ giác nội tiếp trong

Giải hệ phương trình sau: trong

Phân tích đa thức sau thành nhân tử trong

Rút gọn phân thức trong

Phân tích đa thức thành nhân tử trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay