Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Lượt xem : 25 | Cập nhật : 2016-12-21 02:32:42

Bài 1 (2,0 điểm) (2.0 điểm): Cho hệ phương trình:
Resized Image
a) Giải hệ phương trình khi m = 1
b) Tìm các giá trị của m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất.
Bài 2 (2,0 điểm) Giải bài toán bằng cách lập phương trình:
Một người đi từ A đến B dài 60 km với một vận tốc xác định, khi từ B trở về A người đó đi với vận tốc lớn hơn vận tốc lúc đi là 5km/h nên thời gian đi nhiều hơn thời gian về là 60 phút. Tính vận tốc lúc đi của người đó.

Đóng góp bởi : tuylipdo

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : giải hệ phương trình | lập phương trình | toán 9 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

chính sách cai trị chất hữu cơ cuộn cảm toàn quốc kháng chiến hóa học 12 lai thuận nghịch máu kiểm tra sinh học 10 thần kinh Phương trình số phức sử dụng lao động nguyên tắc bổ sung bệnh ung thư Các dạng giới hạn vô định khí mã hóa Al Đường chuẩn Biểu thức tọa độ phát xít nhật thể tích hình hộp đột biến giao tử Tích vô hướng Lactôzơ khối khí Phép đối xứng bạch tạng vân tối hệ sinh thái Phương trình chính tắc của elip khí CO Bất đẳng thức Cô si Quân sự Bất đẳng thức tổ hợp hạt kín hoa nhãn áp suất. Xét tính liên tục hai bà trưng Phương trình lượng giác đối xứng

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Giải phương trình trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Rút gọn biểu thức trong

hệ trục tọa độ trong

Biểu diễn tập nghiệm trên trục số trong

Vẽ tập nghiệm trên trục số trong

Tìm nghiệm của phương trình bậc nhất trong

Điều kiện xác định của phương trình trong

Tìm giá trị nhỏ nhất. trong

Tìm điều kiện xác định của biểu thức trong

Rút gọn biểu thức- toán 9 trong

Vẽ đồ thị hàm số trong

Hai tam giác đồng dạng trong

Tìm các giá trị nguyên âm trong

Tác dụng của một số chất hóa học trong

Tác dụng của một số chất hóa học trong

Quá trình phân chia nhân ở nguyên phân trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay