Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Lượt xem : 209 | Cập nhật : 2016-12-21 02:32:42

Bài 1 (2,0 điểm) (2.0 điểm): Cho hệ phương trình:
Resized Image
a) Giải hệ phương trình khi m = 1
b) Tìm các giá trị của m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất.
Bài 2 (2,0 điểm) Giải bài toán bằng cách lập phương trình:
Một người đi từ A đến B dài 60 km với một vận tốc xác định, khi từ B trở về A người đó đi với vận tốc lớn hơn vận tốc lúc đi là 5km/h nên thời gian đi nhiều hơn thời gian về là 60 phút. Tính vận tốc lúc đi của người đó.

Đóng góp bởi : tuylipdo

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : giải hệ phương trình | lập phương trình | toán 9 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Hai đường thẳng vuông nguyễn du sông mã hình hộp KOH điều kiện xác định phân ly độc lập Bất phương trình có chứa... Khoảng cách từ 1 khu vực tay nam á số trung bình Phép quay Hệ trục tọa độ biến dị tổ hợp chùm sáng ancol Hàm số mũ Hàm số liên tục hoa kì kiểm tra sinh học 10 Tích vô hướng của 2 véc tơ sinh học 10. Phương trình elip Progesteron Bất phương trình vô tỉ Đạo hàm kinh tế Ứng dụng vi phân vào... Đường parabol hoán vị gen chất hữu cơ phân giác của góc đồng bằng sông hồng điện tích đơn chất Bất đẳng thức Bu nhi a cốp xki Thể tích khối chóp phôi sinh giao thoa ánh sáng miền núi

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Giải phương trình trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Rút gọn biểu thức trong

hệ trục tọa độ trong

Biểu diễn tập nghiệm trên trục số trong

Vẽ tập nghiệm trên trục số trong

Tìm nghiệm của phương trình bậc nhất trong

Điều kiện xác định của phương trình trong

Tìm giá trị nhỏ nhất. trong

Tìm điều kiện xác định của biểu thức trong

Rút gọn biểu thức- toán 9 trong

Vẽ đồ thị hàm số trong

Hai tam giác đồng dạng trong

Tìm các giá trị nguyên âm trong

Tác dụng của một số chất hóa học trong

Tác dụng của một số chất hóa học trong

Quá trình phân chia nhân ở nguyên phân trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay