Giải hệ phương trình sau

Lượt xem : 162 | Cập nhật : 2016-12-21 02:42:08

1 Cho hệ …
a) Giải hệ…
Thay m=1 được hệ
Resized Image
Tìm được nghiệm
Resized Image
b) Tìm các giá trị của m…
1 Biến đổi được

Resized Image

Hệ có nghiện duy nhất (3) có nghiệm duy nhất m≠-1

Đóng góp bởi : tuylipdo

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Giải hệ phương trình | toán 9 | nghiệm duy nhất |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

cá thể Phép đối xứng trục bài tập về từ trường con lắc đơn Hàm số lôgarit nước vôi trong Định lý Cô sin trong tam giác hạt phấn anken trụ não mặt trời Tích phân lượng giác Bất phương trình bậc nhất 1 ẩn anđehit sinh sản cơ năng độ tan cromatit máu khó đông thước đo trội năng lượng điện trường tam bội tứ giác đều phân li lập bảng cơ quan sinh dưỡng cơ học các loại thân hồng ngoại sinh 12 Trọng tâm của tứ diện Đạo hàm của hàm hợp tôm khí CO Toán 11 Hình chiếu của điểm lặp đoạn Phép đối xứng trục Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Giải bài toán bằng cách lập phương trình trong

Giải phương trình trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Rút gọn biểu thức trong

hệ trục tọa độ trong

Biểu diễn tập nghiệm trên trục số trong

Vẽ tập nghiệm trên trục số trong

Tìm nghiệm của phương trình bậc nhất trong

Điều kiện xác định của phương trình trong

Tìm giá trị nhỏ nhất. trong

Tìm điều kiện xác định của biểu thức trong

Rút gọn biểu thức- toán 9 trong

Vẽ đồ thị hàm số trong

Hai tam giác đồng dạng trong

Tìm các giá trị nguyên âm trong

Tác dụng của một số chất hóa học trong

Tác dụng của một số chất hóa học trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay