Tính giá trị của các biểu thức

Lượt xem : 323 | Cập nhật : 2016-12-21 07:46:27

1 Tính giá trị của các biểu thức sau:

Resized Image

2 Tính x, y biết:

Resized Image

Đóng góp bởi : tuylipdo

Thành viên đã lưu bài này : tuylipdo |

Thể loại bài tập : Tính giá trị các biểu thức | toán đại số 9 | tính x |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Giải hệ phương trình sau trong

Giải bài toán bằng cách lập phương trình trong

Giải phương trình trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Rút gọn biểu thức trong

hệ trục tọa độ trong

Biểu diễn tập nghiệm trên trục số trong

Vẽ tập nghiệm trên trục số trong

Tìm nghiệm của phương trình bậc nhất trong

Điều kiện xác định của phương trình trong

Tìm giá trị nhỏ nhất. trong

Tìm điều kiện xác định của biểu thức trong

Rút gọn biểu thức- toán 9 trong

Vẽ đồ thị hàm số trong

Hai tam giác đồng dạng trong

Tìm các giá trị nguyên âm trong

Tác dụng của một số chất hóa học trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay