Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Lượt xem : 198 | Cập nhật : 2016-12-22 03:07:43

Cho hàm số

Resized Image
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1).
b) Với giá trị nào của m thì đường thẳng nối hai cực trị của hàm số (1) tiếp xúc với đường tròn (C)

Resized Image

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : timthuychung

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Khảo sát sự biến thiên | vẽ đồ thị hàm số | toán 10 | cực trị |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

ion công nhân crom Hình chóp tam giác đều đường phân sinh học 12 Al Vi phân của hàm số alen Hai đường thẳng song Vai trò của N máu khó đông dạ dày sứ đấu tranh sinh học hoàn thành phương trình pha dao động dây thuần cảm vân tối Hệ phương trình số phức thước đo hoa thụ phấn Khoảng cách từ 1 điểm Công thức cộng đối với khối lăng trụ cạnh tranh Phương trình tham số của... phân tử ADN Xác suất Đường thẳng tiếp xúc đường cong nòi đột biến tiền phôi dioxit tần số góc Quan hệ Biểu thức lượng giác Tứ diện vuông nhóm đất chính hệ sinh thái bệnh mù màu

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Quy đồng mẫu thức trong

Thực hiện phép tính trong

Tìm số dư khi chia trong

Bài tập toán 9 trong

Tính giá trị của các biểu thức trong

Giải hệ phương trình sau trong

Giải bài toán bằng cách lập phương trình trong

Giải phương trình trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Rút gọn biểu thức trong

hệ trục tọa độ trong

Biểu diễn tập nghiệm trên trục số trong

Vẽ tập nghiệm trên trục số trong

Tìm nghiệm của phương trình bậc nhất trong

Điều kiện xác định của phương trình trong

Tìm giá trị nhỏ nhất. trong

Tìm điều kiện xác định của biểu thức trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay