Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Lượt xem : 263 | Cập nhật : 2016-12-22 03:07:43

Cho hàm số

Resized Image
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1).
b) Với giá trị nào của m thì đường thẳng nối hai cực trị của hàm số (1) tiếp xúc với đường tròn (C)

Resized Image

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : timthuychung

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Khảo sát sự biến thiên | vẽ đồ thị hàm số | toán 10 | cực trị |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

lai khác dòng lưới thức ăn Bất phương trình mũ xenlulozơ thân nhiệt dung dịch HCl Hệ trục tọa độ Khoa học phép đối Hệ phương trình bậc hai hai ẩn you Giải và biện luận hệ hai nhóm máu a điện phân Bu nhi a cốp xki thể tích của vật thể tròn xoay Hình chiếu của điểm sự ngưng tụ magie Hàm số liên tục trên 1 khoảng Phép chiếu song song nito Phương trình tham số của Vị trí tương đối giữa 2... bước sóng sứ phân tử phôtpholipit Quân sự Dạng lượng giác của số phức hiệu điện thế Đường thẳng tiếp xúc đường cong lai phân tích khối lượng Hàm số chẵn thụ phấn khu vực tay nam á Phương trình chính tắc của hypebol Phép đồng dạng hạt kín phân hóa

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Quy đồng mẫu thức trong

Thực hiện phép tính trong

Tìm số dư khi chia trong

Bài tập toán 9 trong

Tính giá trị của các biểu thức trong

Giải hệ phương trình sau trong

Giải bài toán bằng cách lập phương trình trong

Giải phương trình trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Rút gọn biểu thức trong

hệ trục tọa độ trong

Biểu diễn tập nghiệm trên trục số trong

Vẽ tập nghiệm trên trục số trong

Tìm nghiệm của phương trình bậc nhất trong

Điều kiện xác định của phương trình trong

Tìm giá trị nhỏ nhất. trong

Tìm điều kiện xác định của biểu thức trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay