Giải phương trình trên tập số phức

Lượt xem : 148 | Cập nhật : 2016-12-22 03:12:16

Câu 2: (3đ): Tính các tích phân sau:

Resized Image
Câu 3: (1đ) Giải phương trình sau trên tập số phức:

Resized Image

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : timthuychung

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Giải phương trình | số phức | Tính tích phân | toán 10 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

các loại rễ sắt Tích phân từng phần etilen Tích phân hàm lượng giác chim bồ câu Toán Đại Số Toán hình Mệnh đề kéo theo sinh thái hữu tính Chứng minh đẳng thức thằn lằn mômen quán tính thể đột biến khu vực Châu Á who Số hạng tổng quát khoảng cách phương trình phản ứng nồng độ ánh sáng thể đồng hợp cơ năng chuyển gen chiến tranh thế giới Phép đối xứng trục pha dao động chuyển đoạn phả hệ hóa học vô cơ nghiệm nguyên tế bào cơ hỗn hợp Hai đường thẳng đồng phẳng Khoảng cách từ 1 điểm Công thức cộng đối với... e nguyên tử Công thức biến tích thành tổng

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số trong

Quy đồng mẫu thức trong

Thực hiện phép tính trong

Tìm số dư khi chia trong

Bài tập toán 9 trong

Tính giá trị của các biểu thức trong

Giải hệ phương trình sau trong

Giải bài toán bằng cách lập phương trình trong

Giải phương trình trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Rút gọn biểu thức trong

hệ trục tọa độ trong

Biểu diễn tập nghiệm trên trục số trong

Vẽ tập nghiệm trên trục số trong

Tìm nghiệm của phương trình bậc nhất trong

Điều kiện xác định của phương trình trong

Tìm giá trị nhỏ nhất. trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay