Giải bất phương trình

Lượt xem : 126 | Cập nhật : 2016-12-22 03:31:29

1. Giải phương trình :

Resized Image
2. Giải bất phương trình :

Resized Image

Đóng góp bởi : timthuychung

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Giải bất phương trình | toan 10 |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Vẽ đồ thị của hàm số trong

Viết phương trình mặt phẳng trong

Giải phương trình trên tập số phức trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số trong

Quy đồng mẫu thức trong

Thực hiện phép tính trong

Tìm số dư khi chia trong

Bài tập toán 9 trong

Tính giá trị của các biểu thức trong

Giải hệ phương trình sau trong

Giải bài toán bằng cách lập phương trình trong

Giải phương trình trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Rút gọn biểu thức trong

hệ trục tọa độ trong

Biểu diễn tập nghiệm trên trục số trong

Vẽ tập nghiệm trên trục số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay