Cấu trúc trong tế bào bao gồm các ống và xoang dẹt thông với nhau được gọi là:

Lượt xem : 162 | Cập nhật : 2016-12-27 02:38:30

A. Lưới nội chất
B. Chất nhiễm sắc
C. Khung tế bào
D. Màng sinh chất

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : thuytu

Thành viên đã lưu bài này : thuytu |

Thể loại bài tập : sinh học 10 |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Điểm giống nhau về cấu tạo giữa Lizôxôm và không bào là trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Tính tích phân trong

Khảo sát sự biến thiên của hàm số trong

Giải bất phương trình trong

Vẽ đồ thị của hàm số trong

Viết phương trình mặt phẳng trong

Giải phương trình trên tập số phức trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số trong

Quy đồng mẫu thức trong

Thực hiện phép tính trong

Tìm số dư khi chia trong

Bài tập toán 9 trong

Tính giá trị của các biểu thức trong

Giải hệ phương trình sau trong

Giải bài toán bằng cách lập phương trình trong

Giải phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay