Giải các phương trình lượng giác

Lượt xem : 36 | Cập nhật : 2016-12-29 02:36:22

Câu 1) Giải các phương trình lượng giác sau:


Resized Image
Câu 2) Giải phương trình lượng giác:
Resized Image

Đóng góp bởi : minhhuyenlady

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Giải phương trình lượng giác: | toán 11 |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Tìm các giới hạn- toán 11 trong

Xét tính liên tục của hàm số trong

Tìm các gới hạn sau trong

Bên ngoài màng sinh chất còn có một lớp thành tế bào bao bọC. cấu tạo này có ở loại tế bào nào sau đây? trong

Tế bào nhân sơ được cấu tạo bởi 3 thành phần chính là : trong

Điểm giống nhau về cấu tạo giữa Lizôxôm và không bào là trong

Cấu trúc trong tế bào bao gồm các ống và xoang dẹt thông với nhau được gọi là: trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Tính tích phân trong

Khảo sát sự biến thiên của hàm số trong

Giải bất phương trình trong

Vẽ đồ thị của hàm số trong

Viết phương trình mặt phẳng trong

Giải phương trình trên tập số phức trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số trong

Quy đồng mẫu thức trong

Thực hiện phép tính trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay