Tính đạo hàm của các hàm

Lượt xem : 96 | Cập nhật : 2016-12-29 02:55:57

Câu 1 (4điểm)Tính đạo hàm của các hàm số sau:
Resized Image
Câu 2: (2điểm) Cho
Resized Image
Khi m = 0, giải b Câu 1:(3điểm) Cho hàm số .
a) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số đã cho tại điểm có hoành độ .
b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số đã cho, biết tiếp tuyến song song với đường thẳng .
Câu 2: (4điểm)Tính đạo hàm của các hàm số sau:t phương trình .Resized Image
Tìm m để .Resized Image

Đóng góp bởi : minhhuyenlady

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : tính đạo hàm | viết phương trình tiếp tuyến | đồ thị hàm số | toán 11 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Phương trình lượng giác hiệu suất phản ứng trao đồi chéo Phương tích của đường tròn văn bản Góc trong không gian nhân giống tháp dân số cặp số đa bội h Vi phân của hàm số thụ phấn chiết suất Hyperbol con lắc giá trị nhỏ nhất thép Tích vô hướng của 2 véc tơ Hình giải tích trong không gian Vật chất dạ dày tương tác gen su 8 Xác suất của biến cố saccarozơ Hàm số liên tục trên 1 khoảng động vật kí sinh toán học hóa học 8 thực vật thí nghiệm i âng chùm sáng Bu nhi a cốp xki Đạo hàm của hàm hợp Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng Tính đơn điệu của hàm số hệ SI sản lượng lương thực thấu kính

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị trong

Giải các phương trình lượng giác trong

Tìm các giới hạn- toán 11 trong

Xét tính liên tục của hàm số trong

Tìm các gới hạn sau trong

Bên ngoài màng sinh chất còn có một lớp thành tế bào bao bọC. cấu tạo này có ở loại tế bào nào sau đây? trong

Tế bào nhân sơ được cấu tạo bởi 3 thành phần chính là : trong

Điểm giống nhau về cấu tạo giữa Lizôxôm và không bào là trong

Cấu trúc trong tế bào bao gồm các ống và xoang dẹt thông với nhau được gọi là: trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Tính tích phân trong

Khảo sát sự biến thiên của hàm số trong

Giải bất phương trình trong

Vẽ đồ thị của hàm số trong

Viết phương trình mặt phẳng trong

Giải phương trình trên tập số phức trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay