Giải phương trình

Lượt xem : 99 | Cập nhật : 2016-12-29 03:09:06

Câu 1: (3 điểm) Giải phương trình
Resized Image
Câu 2: (3 điểm) Giải phương trình
Resized Image

Đóng góp bởi : midihoa

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Giải phương trình | toán 11 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

hữu tính cuộn dây thuần cảm Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng cường độ dòng điện điện trở thuần Hình chiếu của điểm con lắc lò xo quang điện ngoài cấu hình Khoảng cách giữa 2 đường... số lượng Hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn Vi phân của hàm số sử 10 vỏ Bất phương trình chứa tham số Phương tích của đường tròn sông cửu long silic vật rắn phân li nhiễm sắc thể Chứng minh đẳng thức CTPT Phương trình Hệ phương Cô sin lưu vực Các dạng phương trình tính đơn điệu phân tích vectơ cơ thế lai anđehit ba điểm muối iot gen cấu tạo ngoài Bất đẳng thức Bu nhi a cốp xki chuyển đoạn HSG Phép dời hình Hình vuông

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Tìm tập xác định của hàm số trong

Lập phương trình tiếp tuyến trong

Tìm giới hạn trong

Tính đạo hàm của các hàm trong

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị trong

Giải các phương trình lượng giác trong

Tìm các giới hạn- toán 11 trong

Xét tính liên tục của hàm số trong

Tìm các gới hạn sau trong

Bên ngoài màng sinh chất còn có một lớp thành tế bào bao bọC. cấu tạo này có ở loại tế bào nào sau đây? trong

Tế bào nhân sơ được cấu tạo bởi 3 thành phần chính là : trong

Điểm giống nhau về cấu tạo giữa Lizôxôm và không bào là trong

Cấu trúc trong tế bào bao gồm các ống và xoang dẹt thông với nhau được gọi là: trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Tính tích phân trong

Khảo sát sự biến thiên của hàm số trong

Giải bất phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay