Tìm số hạng trong khai triển

Lượt xem : 33 | Cập nhật : 2016-12-29 03:30:20

Câu 1. có 11 gv nam toán 3gv nữ toán, và 8 gv nam lý. hỏi có bao nhiêu cách lập đoàn công tác gồm 3 người cần có cả nam và nữ , có cả toán và lý.
Câu 2.
a) Tìm số hạng chứa x trong khai triễn
Resized Image
b) Tìm số tự nhiên n sao cho
Resized Image

Đóng góp bởi : midihoa

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : toán 11 | khai triển |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

gân lá cuộn thuần cảm dung dịch mất nhãn sinh dục tử cung sóng cực ngắn khu vực Châu Á vận chuyển biện luận bất phương trình sinh 12 Cầu thận đột biến tiền phôi nhiễm sắc thể năng lượng liên kết hình chữ nhật sóng cơ học axit axit nucleotit Hai đường thẳng đồng phẳng Phương trình chứa căn hóa học Hệ phương trình đẳng cấp Giải và biện luận hệ hai Phương trình bậc nhất một ẩn giải bất phương trình lưỡng cư hàn đới tứ giác phân li Đạo hàm của hàm số tại 1 điểm vật lý 10. đỉa Định lý Cô sin trong tam giác đạo hàm của hàm số cặp số phiến lá độ cứng lò xo muối clorua nghiệm nguyên phôtphat

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Bài tập về tính xác suất trong

Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu nhóm tuổi trong

Lập công thức tổng quát của dãy số trong

Vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải phương trình trong

Tìm tập xác định của hàm số trong

Lập phương trình tiếp tuyến trong

Tìm giới hạn trong

Tính đạo hàm của các hàm trong

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị trong

Giải các phương trình lượng giác trong

Tìm các giới hạn- toán 11 trong

Xét tính liên tục của hàm số trong

Tìm các gới hạn sau trong

Bên ngoài màng sinh chất còn có một lớp thành tế bào bao bọC. cấu tạo này có ở loại tế bào nào sau đây? trong

Tế bào nhân sơ được cấu tạo bởi 3 thành phần chính là : trong

Điểm giống nhau về cấu tạo giữa Lizôxôm và không bào là trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay