Giải các phương trình:

Lượt xem : 205 | Cập nhật : 2016-12-29 08:33:12

Câu 1.(3 điểm):

Giải các phương trình:

Resized Image
Câu 2.(2 điểm):
1) Tìm n biết hệ số của x3 trong khai triển Resized Image
bằng 80.
2) Từ một hộp đựng 4 quả cầu trắng và 6 quả cầu đen. Lấy ngẫu nhiên 3 quả cầu. Tính xác suất sao cho:
a) Ba quả cầu lấy ra cùng màu.
b) Lấy được ít nhất 1 quả cầu đen.

Đóng góp bởi : midihoa

Thành viên đã lưu bài này : midihoa |

Thể loại bài tập : Giải các phương trình | bài toán đại số 11 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

cacbohyđrat Phương trình mặt cầu vận tốc góc nhiệt độ nóng chảy Vị trí tương đối giữa 2... Giá trị lượng giác của một góc Giải phương trình Vec tơ công nhân đại Đất bệnh ung thư Pa lương thực diện tích cảm ứng điện từ Bất phương trình chứa giới tính nghiệm phương trình châu á sau 1945 đồng đẳng vòng tuần hoàn điện trở thuần lũy thừa đới lạnh Xét tính liên tục biến dị tổ hợp K kí sinh who đới nóng sóng dừng các loại rễ Tứ diện đều mạch hở độ dài Khoảng cách giữa 2 đường... Phương trình nghiệm nguyên Thống kê cộng hưởng

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Tìm số hạng trong khai triển trong

Bài tập về tính xác suất trong

Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu nhóm tuổi trong

Lập công thức tổng quát của dãy số trong

Vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải phương trình trong

Tìm tập xác định của hàm số trong

Lập phương trình tiếp tuyến trong

Tìm giới hạn trong

Tính đạo hàm của các hàm trong

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị trong

Giải các phương trình lượng giác trong

Tìm các giới hạn- toán 11 trong

Xét tính liên tục của hàm số trong

Tìm các gới hạn sau trong

Bên ngoài màng sinh chất còn có một lớp thành tế bào bao bọC. cấu tạo này có ở loại tế bào nào sau đây? trong

Tế bào nhân sơ được cấu tạo bởi 3 thành phần chính là : trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay