Tính các giới hạn sau

Lượt xem : 207 | Cập nhật : 2016-12-29 03:38:43

Câu 1: (2.0 điểm). Tính các giới hạn sau:
Resized Image

Câu 2: (1.0 điểm). Xét tính liên tục của hàm số:
Resized Image

Đóng góp bởi : midihoa

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Xét tính liên tục | tìm các giới hạn | toán 11 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

đa bội kinh tế châu á át lát Bất phương trình chứa ẩn ở mẫu Tính chất tuần hoàn đột biến nhân tạo bức xạ. Phương trình bậc nhất 2 ẩn nhện duỗi xoắn đồng phân sinh học 12 hình thái điểm đường huyết hoa nhãn vô số nghiệm lưới thức ăn Phương trình số phức con lắc Đạo hàm của hàm số lượng giác nghiệm dương tính thể tích toàn quốc kháng chiến công suât số trung bình tương tác cộng gộp Hiệu suất tương tác gen Định lý sin trong tam giác Chứng minh đẳng thức hóa học 8 đường thẳng sóng cực ngắn lý 12 hạt trần bài tập về từ trường Phương trình lượng giác đối xứng hai nghiệm tính chẵn lẻ

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng trong

Giải các phương trình: trong

Tìm số hạng trong khai triển trong

Bài tập về tính xác suất trong

Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu nhóm tuổi trong

Lập công thức tổng quát của dãy số trong

Vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải phương trình trong

Tìm tập xác định của hàm số trong

Lập phương trình tiếp tuyến trong

Tìm giới hạn trong

Tính đạo hàm của các hàm trong

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị trong

Giải các phương trình lượng giác trong

Tìm các giới hạn- toán 11 trong

Xét tính liên tục của hàm số trong

Tìm các gới hạn sau trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay