Sinh Học 6

Lượt xem : 92 | Cập nhật : 2016-12-29 07:49:40

Muốn củ khoai lang không mọc mầm thì phải cất giữ thế nào?

Em hãy cho biết người ta trồng khoai lang bằng cách nào. Tại sao không trồng bằng củ?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : tfboys2013

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Sinh học 6 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Số hạng tổng quát của 1 vân giao thoa cơ thế lai Vị trí tương đối giữa... Progesteron nấm Tìm quỹ tích trắc nghiệm vật lý công nhân Công thức lượng giác Mệnh đề tương đương nhân đa thức clo trục nhỏ sứa trung điểm Ứng dụng định lí Lagrăng mặt trời chủng tộc phân hóa phân rã toán tế bào cơ Phương trình lôgarit địa hình tiêu hóa Phương trình tham số của Dãy số tăng Dấu của tam thức bậc hai tương tác cộng gộp Hai đường thẳng vuông Tia laser Hình lăng trụ Điểm uốn Phương trình quy về nồng độ tìm giới hạn bấm ngọn phương trình dao động khuếch tán

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Tính các giới hạn sau trong

Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng trong

Giải các phương trình: trong

Tìm số hạng trong khai triển trong

Bài tập về tính xác suất trong

Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu nhóm tuổi trong

Lập công thức tổng quát của dãy số trong

Vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải phương trình trong

Tìm tập xác định của hàm số trong

Lập phương trình tiếp tuyến trong

Tìm giới hạn trong

Tính đạo hàm của các hàm trong

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị trong

Giải các phương trình lượng giác trong

Tìm các giới hạn- toán 11 trong

Xét tính liên tục của hàm số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay