Viết công thức hóa học của hợp chất

Lượt xem : 71 | Cập nhật : 2017-01-04 03:14:38

Viết công thức hóa học của các hợp chất tạo bởi các thành phần cấu tạo sau và tính phân tử khối của các hợp chất đó.
Resized Image

Đóng góp bởi : hoabachduong

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : công thức hóa học | hóa học 8 | phân tử khối | thành phần cấu tạo |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Văn trong

Sinh Học 6 trong

Tính các giới hạn sau trong

Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng trong

Giải các phương trình: trong

Tìm số hạng trong khai triển trong

Bài tập về tính xác suất trong

Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu nhóm tuổi trong

Lập công thức tổng quát của dãy số trong

Vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải phương trình trong

Tìm tập xác định của hàm số trong

Lập phương trình tiếp tuyến trong

Tìm giới hạn trong

Tính đạo hàm của các hàm trong

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị trong

Giải các phương trình lượng giác trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay