Lập các phương trình hóa học

Lượt xem : 127 | Cập nhật : 2017-01-04 08:16:25

Hãy lập các phương trình hóa học theo sơ đồ phản ứng sau:
Resized Image

Đóng góp bởi : hoabachduong

Thành viên đã lưu bài này : hoabachduong |

Thể loại bài tập : lập phương trình hóa học | hóa học 8 | sơ đồ phản ứng |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Ứng dụng định lí Lagrăng... Bất phương trình chứa bài tập về từ trường sinh trưởng cảm ứng điện từ khoảng cách tâm nhĩ Hệ phương trình bậc nhất dung kháng thể tích của hình chóp khí hậu nóng Trọng tâm của tứ diện biện luận sơ đồ biến hóa nghiệm nguyên nhiệt độ nóng chảy rut gon hình thức sinh sản cacbon Hàm số lượng giác Tích phân hàm đa thức Hình chiếu thế kỉ XVIII công suât Trục đối xứng quãng đường Tích vô hướng tia laze Hiệu suất sóng âm lực vật lý đại Cực đại Thể tích khối chóp KCl tiệm cận sinh vật cổ Dãy số giảm số lượng

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Viết công thức hóa học của hợp chất trong

Văn trong

Sinh Học 6 trong

Tính các giới hạn sau trong

Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng trong

Giải các phương trình: trong

Tìm số hạng trong khai triển trong

Bài tập về tính xác suất trong

Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu nhóm tuổi trong

Lập công thức tổng quát của dãy số trong

Vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải phương trình trong

Tìm tập xác định của hàm số trong

Lập phương trình tiếp tuyến trong

Tìm giới hạn trong

Tính đạo hàm của các hàm trong

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay