Lập các phương trình hóa học

Lượt xem : 69 | Cập nhật : 2017-01-04 03:16:25

Hãy lập các phương trình hóa học theo sơ đồ phản ứng sau:
Resized Image

Đóng góp bởi : hoabachduong

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : lập phương trình hóa học | hóa học 8 | sơ đồ phản ứng |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

vật lí cầu não Hình chóp tứ giác đường cônic Tính tích phân Tìm các yếu tố trong tam giác phép lai Đường hypebol hạt phấn hình cầu Xác định vị trí hạt nảy mầm Bất phương trình lôgarit tìm giá trị đẳng nhiệt chuyển động Hình chiếu của điểm công thoát Phép đối xứng tâm lyzoxom dải sóng trạng thái đơn trung du tham số khúc xạ sóng lớp 8 Khoảng cách giữa 2 đường cuộn cảm hệ cơ loại phản ứng Amilaza Hình chiếu vuông góc của... trung bình cộng sóng vô tuyến hổ trắng nguyên tử hidro Hình giải tích trong không gian chiết suất di nhập gen Hệ bất phương trình bậc

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Viết công thức hóa học của hợp chất trong

Văn trong

Sinh Học 6 trong

Tính các giới hạn sau trong

Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng trong

Giải các phương trình: trong

Tìm số hạng trong khai triển trong

Bài tập về tính xác suất trong

Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu nhóm tuổi trong

Lập công thức tổng quát của dãy số trong

Vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải phương trình trong

Tìm tập xác định của hàm số trong

Lập phương trình tiếp tuyến trong

Tìm giới hạn trong

Tính đạo hàm của các hàm trong

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay