Tính thể tích khí hiđro

Lượt xem : 250 | Cập nhật : 2017-01-04 03:19:05

Cho 5,4 gam nhôm phản ứng hoàn toàn với dung dịch axit clohiđric. Phản ứng hóa học xảy ra theo sơ đồ sau:
Resized Image
1. Lập phương trình hóa học của phản ứng trên.
2. Tính thể tích khí hiđro thu được ở đktc.
3. Tinh khối lượng muối AlCl3 tạo thành sau phản ứng.

Đóng góp bởi : hoabachduong

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : thể tích khí hiđro | phương trình hóa học | hóa học 8. sơ đồ phản ứng | axit clohiđric. |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Phương trình tương đương nhân tạo biện luận cuộn cảm Khảo sát Các dạng giới hạn vô định Phương trình bậc 2 đối lai thuận ankan Vị trí tương đối Hình hộp chữ nhật bảng biến thiên Nitrobacter trước công nguyên Tích vô hướng của 2 véc tơ Phương trình chính tắc của hypebol amino khối khí quần xã Dãy số tăng năng lượng từ trường thực vật dung dịch Đạo hàm cấp hai photon Hình học phẳng hạt trần ung thư máu tế bào sinh tinh axit nucleotit phân tử khối diện tích các tam giác đồng phân dao động điều hòa lý 10 điện thế xoay chiều Giải và biện luận hệ hai rừng rậm Nam Phi bệnh mù màu tứ giác

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Lập các phương trình hóa học trong

Viết công thức hóa học của hợp chất trong

Văn trong

Sinh Học 6 trong

Tính các giới hạn sau trong

Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng trong

Giải các phương trình: trong

Tìm số hạng trong khai triển trong

Bài tập về tính xác suất trong

Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu nhóm tuổi trong

Lập công thức tổng quát của dãy số trong

Vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải phương trình trong

Tìm tập xác định của hàm số trong

Lập phương trình tiếp tuyến trong

Tìm giới hạn trong

Tính đạo hàm của các hàm trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay