Tính thể tích khí oxi

Lượt xem : 80 | Cập nhật : 2017-01-04 03:29:19

Câu 1. (1.5 điểm)
1. Tính khối lượng của một hỗn hợp khí ở đktc gồm 2,24 lit SO2 và 3,36 lit O2.
2. Tính thể tích ở đktc của một hỗn hợp khí gồm 4,4 gam CO2 và 3,2 gam O2.
3. Tính số mol chứa trong 3.1023 phân tử nước.
Câu 2. (4,5 điểm)
Phản ứng hóa học xảy ra khi cồn cháy (đèn cồn trong phòng thí nghiệm) là

Resized Image
1. Hãy lập phương trình hóa học của phản ứng.
2. Cho biết tỷ lệ số phân tử của các chất trong phản ứng hóa học.
3. Tính tỷ lệ về khối lượng giữa các chất trong phản ứng hóa học.
4. Tính thể tích khí oxi cần thiết để đốt cháy hết 4,6 gam rượu etylic và thể tích khí cacbonic tạo thành ở điều kiện tiêu chuẩn.

Đóng góp bởi : hoabachduong

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : thể tích khí oxi | phương trình hóa học | hóa học 8 | phương trình hóa học | sơ đồ phản ứng |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

thân nhiệt thể khảm ếch sinh học 12 dao động giá trị lượng giác dòng điện tứ giác hệ tuần hoàn Thể tích khối lăng trụ khoảng đơn điệu Hàm số lượng giác ẩn dụ Hình chiếu của điểm trên dao động tắt dần Phương trình chứa dấu ung thư Giới hạn của hàm số tại vô cực gia tốc trọng trường nhân giống sinh các loại thân cây nguyên sinh vật Phương trình tổng quát hổ trắng Hình học phẳng chất khử tần số âm dao động điện từ thính nghiệm cuộn thuần cảm âm đạo Hệ phương trình mũ Bất phương trình tích Lập công thức Khoảng cách giữa 2 đường... Phương pháp toạ độ trong lai hữu thụ điện thế xoay chiều tần số hoán vị

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Viết công thức về khối lượng trong

Lập phương trình hóa học trong

Tính thể tích khí hiđro trong

Lập các phương trình hóa học trong

Viết công thức hóa học của hợp chất trong

Văn trong

Sinh Học 6 trong

Tính các giới hạn sau trong

Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng trong

Giải các phương trình: trong

Tìm số hạng trong khai triển trong

Bài tập về tính xác suất trong

Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu nhóm tuổi trong

Lập công thức tổng quát của dãy số trong

Vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải phương trình trong

Tìm tập xác định của hàm số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay