Tính thể tích khí oxi

Lượt xem : 249 | Cập nhật : 2017-01-04 03:29:19

Câu 1. (1.5 điểm)
1. Tính khối lượng của một hỗn hợp khí ở đktc gồm 2,24 lit SO2 và 3,36 lit O2.
2. Tính thể tích ở đktc của một hỗn hợp khí gồm 4,4 gam CO2 và 3,2 gam O2.
3. Tính số mol chứa trong 3.1023 phân tử nước.
Câu 2. (4,5 điểm)
Phản ứng hóa học xảy ra khi cồn cháy (đèn cồn trong phòng thí nghiệm) là

Resized Image
1. Hãy lập phương trình hóa học của phản ứng.
2. Cho biết tỷ lệ số phân tử của các chất trong phản ứng hóa học.
3. Tính tỷ lệ về khối lượng giữa các chất trong phản ứng hóa học.
4. Tính thể tích khí oxi cần thiết để đốt cháy hết 4,6 gam rượu etylic và thể tích khí cacbonic tạo thành ở điều kiện tiêu chuẩn.

Đóng góp bởi : hoabachduong

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : thể tích khí oxi | phương trình hóa học | hóa học 8 | phương trình hóa học | sơ đồ phản ứng |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

diện tích các tam giác khoảng cách Góc giữa hai mặt phẳng động vật tron quần thể Khảo sát hàm số nước phát triển Số phức Hàm số lượng giác lơn nhât nhà máy thủy điện hy lạp rô ma hàn số not chu kỳ butan Tiệm cận của hypebol axitamin Dấu của nhị thức bậc... phiến lá văn hóa châu á số trung bình cộng Giá trị lớn nhất Đường thẳng tiếp xúc với Hai đường thẳng song Ba phát quang Tích phân từng phần parabol đời sống bay Vẽ đồ thị hàm số độ tự cảm duyên hải amino Phép chiếu song song... Đạo hàm của hàm số tại 1 điểm vật lí 12 hạt phân bào

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Viết công thức về khối lượng trong

Lập phương trình hóa học trong

Tính thể tích khí hiđro trong

Lập các phương trình hóa học trong

Viết công thức hóa học của hợp chất trong

Văn trong

Sinh Học 6 trong

Tính các giới hạn sau trong

Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng trong

Giải các phương trình: trong

Tìm số hạng trong khai triển trong

Bài tập về tính xác suất trong

Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu nhóm tuổi trong

Lập công thức tổng quát của dãy số trong

Vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải phương trình trong

Tìm tập xác định của hàm số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay