Tính thể tích khí oxi

Lượt xem : 195 | Cập nhật : 2017-01-04 03:29:19

Câu 1. (1.5 điểm)
1. Tính khối lượng của một hỗn hợp khí ở đktc gồm 2,24 lit SO2 và 3,36 lit O2.
2. Tính thể tích ở đktc của một hỗn hợp khí gồm 4,4 gam CO2 và 3,2 gam O2.
3. Tính số mol chứa trong 3.1023 phân tử nước.
Câu 2. (4,5 điểm)
Phản ứng hóa học xảy ra khi cồn cháy (đèn cồn trong phòng thí nghiệm) là

Resized Image
1. Hãy lập phương trình hóa học của phản ứng.
2. Cho biết tỷ lệ số phân tử của các chất trong phản ứng hóa học.
3. Tính tỷ lệ về khối lượng giữa các chất trong phản ứng hóa học.
4. Tính thể tích khí oxi cần thiết để đốt cháy hết 4,6 gam rượu etylic và thể tích khí cacbonic tạo thành ở điều kiện tiêu chuẩn.

Đóng góp bởi : hoabachduong

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : thể tích khí oxi | phương trình hóa học | hóa học 8 | phương trình hóa học | sơ đồ phản ứng |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Trục tọa độ chất hữu cơ phát triển Mệnh đề tương đương trung hòa Hai mặt phẳng song song xu hướng bạo động trung bình cộng electron ngoài cùng thận cá Hình vuông tập tính gia tốc hướng tâm lôgarit Hình chiếu của điểm Tâm đối xứng quang điện ngoài thế giới thứ nhất huyết áp loại phản ứng Phương trình tham số của... lớp 7 lương thực Ứng dụng vi phân vào... nghiệm phương trình nguyên tố phi kim nhân đa thức Đường thẳng song song mặt phẳng lưu huỳnh khoảng cách mômen quán tính tim thằn lằn Hệ phương trình bậc hai hai ẩn đột biến chuyển đoạn chim bồ câu quãng đường Bu nhi a cốp xki vật lý 6 lai tạo hóa học 10

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Viết công thức về khối lượng trong

Lập phương trình hóa học trong

Tính thể tích khí hiđro trong

Lập các phương trình hóa học trong

Viết công thức hóa học của hợp chất trong

Văn trong

Sinh Học 6 trong

Tính các giới hạn sau trong

Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng trong

Giải các phương trình: trong

Tìm số hạng trong khai triển trong

Bài tập về tính xác suất trong

Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu nhóm tuổi trong

Lập công thức tổng quát của dãy số trong

Vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải phương trình trong

Tìm tập xác định của hàm số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay