Hoàn thành phương trình phản ứng

Lượt xem : 202 | Cập nhật : 2017-01-04 03:31:18

Hoàn thành các phương trình phản ứng sau và cho biết chúng thuộc loại phản ứng hóa học nào đã học ?
Resized Image

Đóng góp bởi : hoabachduong

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : hoàn thành phản ứng | hóa học 8 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

khí CO công thức phân tử Hai đường thẳng vuông sinh 12 cây 7 hình thành loài đồng bằng sông hồng Phương trình bậc nhất một ẩn tam giác vuông quang điện Phương trình mặt phẳng tính chất từ nước cứng thí nghiệm lực kế điện tích mARN Hình học phẳng Tổ hợp Hàm số liên tục trên 1 khoảng vật dẫn Cô sin gia định các loại rễ lực Giải bài toán bằng cách bảo vệ môi trường lực đàn hồi toán đại số 8 electron ngoài cùng tam giác phương trình phản ứng Phương trình tương đương cơ cấu đa lượng Hệ phương trình phôtphat Phương trình đường thẳng... Tiếp tuyến tại 1 điểm

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Tính thể tích khí oxi trong

Viết công thức về khối lượng trong

Lập phương trình hóa học trong

Tính thể tích khí hiđro trong

Lập các phương trình hóa học trong

Viết công thức hóa học của hợp chất trong

Văn trong

Sinh Học 6 trong

Tính các giới hạn sau trong

Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng trong

Giải các phương trình: trong

Tìm số hạng trong khai triển trong

Bài tập về tính xác suất trong

Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu nhóm tuổi trong

Lập công thức tổng quát của dãy số trong

Vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay