Hoàn thành chuỗi phản ứng

Lượt xem : 139 | Cập nhật : 2017-01-04 03:33:48

hoàn thành chuỗi phản ứng cho các chuyển đổi sau:
a.

Resized Image
b.
Resized Image

Đóng góp bởi : hoabachduong

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : hoàn thành chuỗi phản ứng | hóa học 8 |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Hoàn thành phương trình phản ứng trong

Tính thể tích khí oxi trong

Viết công thức về khối lượng trong

Lập phương trình hóa học trong

Tính thể tích khí hiđro trong

Lập các phương trình hóa học trong

Viết công thức hóa học của hợp chất trong

Văn trong

Sinh Học 6 trong

Tính các giới hạn sau trong

Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng trong

Giải các phương trình: trong

Tìm số hạng trong khai triển trong

Bài tập về tính xác suất trong

Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu nhóm tuổi trong

Lập công thức tổng quát của dãy số trong

Vẽ đồ thị của hàm số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay