Thực hiện phép tính

Lượt xem : 123 | Cập nhật : 2017-01-05 06:59:59

Bài 1(1,5đ): Thực hiện phép tính

Resized Image

Bài 2 (1đ) : Vẽ đồ thị hàm số y = 0,5.x

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : giokhonglanh

Thành viên đã lưu bài này : giokhonglanh |

Thể loại bài tập : Thực hiện phép tính | vẽ đồ thị hàm số | toán 9 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

vòng tuần hoàn đột biến đa bội Vị trí tương đối tuần hoàn Số hạng tổng quát KOH tính nhiệt lượng tam giác miền của rễ véc tơ đối trung hòa hình học 8 Khoảng cách từ 1 lá mầm tạo giống sóng vô tuyến Phương trình chứa dấu pha sinh trưởng bào tử bậc dinh dưỡng xã hội phong kiến Giá trị của biểu thức Đạo hàm của hàm hợp claiphento đa bào Các phép toán trên tập hợp nước cứng anken mặc tử Tiếp tuyến của elip Hình chóp tam giác pháp tuyến toán đại số 8 dác phản xạ sóng đối xứng tâm con la Giải và biện luận bất phương trình điện trở thuần nước đá

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Nhận biết dung dịch mất nhãn trong

Hoàn thành chuỗi phản ứng trong

Hoàn thành phương trình phản ứng trong

Tính thể tích khí oxi trong

Viết công thức về khối lượng trong

Lập phương trình hóa học trong

Tính thể tích khí hiđro trong

Lập các phương trình hóa học trong

Viết công thức hóa học của hợp chất trong

Văn trong

Sinh Học 6 trong

Tính các giới hạn sau trong

Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng trong

Giải các phương trình: trong

Tìm số hạng trong khai triển trong

Bài tập về tính xác suất trong

Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu nhóm tuổi trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay