Giải bất phương trình

Lượt xem : 38 | Cập nhật : 2017-01-05 02:03:37

Bài 1: (2 điểm) Giải các phương trình sau:

Resized Image

b) Giải bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số

Resized Image

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : giokhonglanh

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Giải bất phương trình |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

cặp số Phương trình mũ Hai mặt phẳng vuông góc điện từ trường Liên kết hóa học sóng cực ngắn GTLN đột biến đa bội thái bình Giải và biện luận bất... Giải hệ phương trình Hệ phương trình mũ bụng sóng Môđun của số phức đại số 7 giao điểm Vị trí tương đối giữa 2... phân tử mARN claiphento Hình chóp silic dung dịch NaOH nghiệm nguyên Phương trình chính tắc sử dụng lao động điện từ giao động điều hòa hóa học hưu cơ nucleotit Phương trình lôgarit Phương trình tương đương biến dị di truyền trung hòa Vị trí tương đối giữa hàn đới Nhiệt độ sôi Thể tích khối lăng trụ quãng đường di truyền tính đơn điệu

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Thực hiện phép tính trong

Nhận biết dung dịch mất nhãn trong

Hoàn thành chuỗi phản ứng trong

Hoàn thành phương trình phản ứng trong

Tính thể tích khí oxi trong

Viết công thức về khối lượng trong

Lập phương trình hóa học trong

Tính thể tích khí hiđro trong

Lập các phương trình hóa học trong

Viết công thức hóa học của hợp chất trong

Văn trong

Sinh Học 6 trong

Tính các giới hạn sau trong

Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng trong

Giải các phương trình: trong

Tìm số hạng trong khai triển trong

Bài tập về tính xác suất trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay