Giải bất phương trình

Lượt xem : 65 | Cập nhật : 2017-01-05 02:03:37

Bài 1: (2 điểm) Giải các phương trình sau:

Resized Image

b) Giải bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số

Resized Image

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : giokhonglanh

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Giải bất phương trình |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

nguyễn ái quốc este Phương trình bậc cao sử 12 nồng độ Khảo sát hàm số Phương pháp toạ độ trong... giun kim Góc giữa hai đường thẳng sinh học 12 Quy tắc đếm cơ bản Hình chiếu của điểm will amin nhóm thực vật Hệ bất phương trình chứa khảo sát sự biến thiên nước javen giun sán đơn tính công thoát kiết lị rừng amadon hiệu điện thế hiệu dụng quần thể Biểu thức lượng giác bò sát biến dị di truyền sử 10 Tâm đường tròn hóa học vô cơ tính chẵn sóng trung pháp Dạng lượng giác của số phức đơn chất Điểm uốn Hệ trục tọa độ sinh vật biểu diễn nghiệm

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Thực hiện phép tính trong

Nhận biết dung dịch mất nhãn trong

Hoàn thành chuỗi phản ứng trong

Hoàn thành phương trình phản ứng trong

Tính thể tích khí oxi trong

Viết công thức về khối lượng trong

Lập phương trình hóa học trong

Tính thể tích khí hiđro trong

Lập các phương trình hóa học trong

Viết công thức hóa học của hợp chất trong

Văn trong

Sinh Học 6 trong

Tính các giới hạn sau trong

Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng trong

Giải các phương trình: trong

Tìm số hạng trong khai triển trong

Bài tập về tính xác suất trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay