Giải phương trình- đại số 9

Lượt xem : 196 | Cập nhật : 2017-01-05 07:14:45

1) Giải phương trình:

Resized Image
2) Tìm m để phương trình: Resized Image .
Resized Image

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : giokhonglanh

Thành viên đã lưu bài này : giokhonglanh |

Thể loại bài tập : giải phương trình | toán 9 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

năng lượng từ trường tỏa nhiệt giống cây trồng đơn vị đo độ dài nơ ron Bu nhi a cốp xki Định lý Cô sin trong tam giác nước sinh vật nhân sơ Cực trị hình học chuỗi chuyền electron điện từ khó phần trăm tia tử ngoại quang cầu não Vị trí tương đối trong kì đầu Hình chiếu Phương trình chứa căn áp suất. CuO di nhập gen Phân bố xác suất của thường biến Đời sống Hệ thức lượng trong tam giác nghiệm gần đúng Đường tròn Hình chiếu của điểm nhiễm sắc thể nhân tử giai cấp biển đông át lát Góc giữa hai đường thẳng công nghệ 7 bênh bạch tạng bài tập toán 12

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Tam giác đồng dạng trong

Giải bất phương trình trong

Thực hiện phép tính trong

Nhận biết dung dịch mất nhãn trong

Hoàn thành chuỗi phản ứng trong

Hoàn thành phương trình phản ứng trong

Tính thể tích khí oxi trong

Viết công thức về khối lượng trong

Lập phương trình hóa học trong

Tính thể tích khí hiđro trong

Lập các phương trình hóa học trong

Viết công thức hóa học của hợp chất trong

Văn trong

Sinh Học 6 trong

Tính các giới hạn sau trong

Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng trong

Giải các phương trình: trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay