Xét tính đơn điệu của các dãy số

Lượt xem : 92 | Cập nhật : 2017-01-05 07:58:33

Bài 1: Tìm số hạng tổng quát của dãy số sau:
Resized Image
Bài 2: Tìm số hạng tổng quát của dãy số sau:

Resized Image
Bài 3: Xét tính đơn điệu của các dãy số sau:
Resized Image

Đóng góp bởi : giokhonglanh

Thành viên đã lưu bài này : giokhonglanh |

Thể loại bài tập : tính đơn điệu | toán 9 | số hạng tổng quát |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

ăng ten lưu huỳnh chùm ánh sáng hạt nảy mầm dung dịch mất nhãn nhận biết các chất Hình chiếu Hình hộp chữ nhật Bất phương trình có chứa... Đồng biến Bất phương trình mũ phản ứng hóa học Thể tích khối lăng trụ ATP Hệ trục tọa độ Tích phân Hàm số bậc ba Ac-si-met Đường hypebol không gian gen cấu trúc sản xuất Tích phân hàm chứa căn thức tim thằn lằn thủy phân thuốc lá giá trị nhỏ nhất cây công nghiệp cổ loa Tính tích phân bằng... tạo ảnh xã hội phong kiến khoáng sản sinh giới Hệ thức lý thuyết sinh học 8 máy ảnh tia đối Biểu thức tọa độ của tiêu hóa

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Viết số hạng tổng quát của một dãy số trong

Viết số hạng đầu của dãy số trong

Giải toán bằng phương pháp quy nạp trong

Xác định số hạng tổng quát trong

Giải phương trình- đại số 9 trong

Tam giác đồng dạng trong

Giải bất phương trình trong

Thực hiện phép tính trong

Nhận biết dung dịch mất nhãn trong

Hoàn thành chuỗi phản ứng trong

Hoàn thành phương trình phản ứng trong

Tính thể tích khí oxi trong

Viết công thức về khối lượng trong

Lập phương trình hóa học trong

Tính thể tích khí hiđro trong

Lập các phương trình hóa học trong

Viết công thức hóa học của hợp chất trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay