Lập phương trình chính tắc cuả Elip

Lượt xem : 32 | Cập nhật : 2017-01-09 04:46:08

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng (d) có phương trình: x – 2 y + 3 = 0 và hai điểm
A (4;1) và B (0; –2).
1/ Tìm độ dài các cạnh của tam giác OAB.
2/ Tìm tọa độ điểm C là hình chiếu vuông góc của A trên đường thẳng (d)
3/ Lập phương trình chính tắc cuả Elip ( E) qua A và B

Đóng góp bởi : thuykaka

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : tọa độ điểm | phương trình chính tắc | toán 9 | hình chiếu vuông góc |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Rút gọn biểu thức trong

Dãy số bị chặn trong

Xét tính đơn điệu của các dãy số trong

Viết số hạng tổng quát của một dãy số trong

Viết số hạng đầu của dãy số trong

Giải toán bằng phương pháp quy nạp trong

Xác định số hạng tổng quát trong

Giải phương trình- đại số 9 trong

Tam giác đồng dạng trong

Giải bất phương trình trong

Thực hiện phép tính trong

Nhận biết dung dịch mất nhãn trong

Hoàn thành chuỗi phản ứng trong

Hoàn thành phương trình phản ứng trong

Tính thể tích khí oxi trong

Viết công thức về khối lượng trong

Lập phương trình hóa học trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay