Bài tập hình học 9

Lượt xem : 187 | Cập nhật : 2017-01-10 07:57:55

Câu 1:( 2đ) Trong mặt phẳng cho 4 điểm A, B, C, D. Chứng minh rằng:
Resized Image
Câu 2: ( 1đ) Cho hình bình hành ABCD, tâm O. Chứng minh rằng: .
Resized Image
Câu 3: ( 3đ) Cho hình chữ nhật ABCD. Có AB= 3cm, AD= 4cm.

Resized Image

Đóng góp bởi : lenkieu

Thành viên đã lưu bài này : lenkieu |

Thể loại bài tập : hình bình hành | toán 9 | mặt phẳng |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

biến trở khí clo Phương trình tiếp tuyến nước vôi trong Phương trình Hệ phương thân cây thế năng chu kì bán rã khối khí cấu trúc gen Hệ trục tọa độ Phương trình chính tắc Phương trình chứa ẩn ở mẫu sự bay hơi Nghịch biến tọa độ trọng tâm tính thể tích chủng tộc Lượng giác cách li địa lí cơ học Công thức biến tổng thành tích động năng nhà máy thủy điện giai cấp hạt proton Vị trí tương đối trong mặt phẳng mặc tử Bất đẳng thức tam giác thuần chủng hai nghiệm kết tủa năng lượng từ trường xúc tác hóa thạch trường sơn nam hình thành loài mắc nối tiếp ảnh ảo đột biến đa bội

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Giải các phương trình trong

Lập phương trình chính tắc cuả Elip trong

Rút gọn biểu thức trong

Dãy số bị chặn trong

Xét tính đơn điệu của các dãy số trong

Viết số hạng tổng quát của một dãy số trong

Viết số hạng đầu của dãy số trong

Giải toán bằng phương pháp quy nạp trong

Xác định số hạng tổng quát trong

Giải phương trình- đại số 9 trong

Tam giác đồng dạng trong

Giải bất phương trình trong

Thực hiện phép tính trong

Nhận biết dung dịch mất nhãn trong

Hoàn thành chuỗi phản ứng trong

Hoàn thành phương trình phản ứng trong

Tính thể tích khí oxi trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay