Bài tập hình học 9

Lượt xem : 36 | Cập nhật : 2017-01-10 02:57:55

Câu 1:( 2đ) Trong mặt phẳng cho 4 điểm A, B, C, D. Chứng minh rằng:
Resized Image
Câu 2: ( 1đ) Cho hình bình hành ABCD, tâm O. Chứng minh rằng: .
Resized Image
Câu 3: ( 3đ) Cho hình chữ nhật ABCD. Có AB= 3cm, AD= 4cm.

Resized Image

Đóng góp bởi : lenkieu

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : hình bình hành | toán 9 | mặt phẳng |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

tế bào sinh dục Nghịch biến miền núi Hình học phẳng công thức hóa học tìm giá trị sinh dục Diễn thể trường sơn bắc Dấu của tam thức bậc hai vùng chuyên canh diện tích đơn vị sinh học 1 từ trường cận thị vật thể tròn xoay Phương trình mũ biên giới Hình bình hành Đạo hàm cấp hai Phương trình lượng giác cơ bản dòng điện cực đại đồng tế bào sinh tinh liên hợp quốc Bất đẳng thức tổ hợp tần số hoán vị kiểu gen phép chia Đời sống song song đồng hợp Các dạng phương trình... Đường thẳng song song mặt phẳng nhôm Bu nhi a cốp xki cá thể đại số 9. Khối đa diện

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Giải các phương trình trong

Lập phương trình chính tắc cuả Elip trong

Rút gọn biểu thức trong

Dãy số bị chặn trong

Xét tính đơn điệu của các dãy số trong

Viết số hạng tổng quát của một dãy số trong

Viết số hạng đầu của dãy số trong

Giải toán bằng phương pháp quy nạp trong

Xác định số hạng tổng quát trong

Giải phương trình- đại số 9 trong

Tam giác đồng dạng trong

Giải bất phương trình trong

Thực hiện phép tính trong

Nhận biết dung dịch mất nhãn trong

Hoàn thành chuỗi phản ứng trong

Hoàn thành phương trình phản ứng trong

Tính thể tích khí oxi trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay