Bài tập hình học 9

Lượt xem : 136 | Cập nhật : 2017-01-10 02:57:55

Câu 1:( 2đ) Trong mặt phẳng cho 4 điểm A, B, C, D. Chứng minh rằng:
Resized Image
Câu 2: ( 1đ) Cho hình bình hành ABCD, tâm O. Chứng minh rằng: .
Resized Image
Câu 3: ( 3đ) Cho hình chữ nhật ABCD. Có AB= 3cm, AD= 4cm.

Resized Image

Đóng góp bởi : lenkieu

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : hình bình hành | toán 9 | mặt phẳng |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

ung thư máu đột biến giao tử Rút gọn biểu thức Hình học phẳng khoảng đơn điệu tốc độ môi trường sự bay hơi căn bậc hai Đạo hàm cấp cao vùng chuyên canh hóa 12 áp suất. hạt phấn tương tác cộng gộp nhà minh thể tích hình hộp Đại số Tính tích phân bấm ngọn liên kết hidro tìm giá trị dòng điện cực đại Vai trò của N thực dân pháp liên minh châu âu flo Các phép toán mũ lôgarit Công thức nhân đôi Hình chóp tứ giác đều Hệ phương trình chứa tham số da phép lai chân khớp ngoại tiếp Phương trình chứa căn not tiệm cận Bất đẳng thức tam giác nguyên tố P

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Giải các phương trình trong

Lập phương trình chính tắc cuả Elip trong

Rút gọn biểu thức trong

Dãy số bị chặn trong

Xét tính đơn điệu của các dãy số trong

Viết số hạng tổng quát của một dãy số trong

Viết số hạng đầu của dãy số trong

Giải toán bằng phương pháp quy nạp trong

Xác định số hạng tổng quát trong

Giải phương trình- đại số 9 trong

Tam giác đồng dạng trong

Giải bất phương trình trong

Thực hiện phép tính trong

Nhận biết dung dịch mất nhãn trong

Hoàn thành chuỗi phản ứng trong

Hoàn thành phương trình phản ứng trong

Tính thể tích khí oxi trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay