Xét dấu các biểu thức

Lượt xem : 151 | Cập nhật : 2017-01-10 03:01:23

1. Xét dấu các biểu thức sau

Resized Image
2. Giải các bất phương trình sau.
Resized Image

Đóng góp bởi : lenkieu

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Xét dấu biểu thức | toán 9 | giải bất phương trình |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

chương I chất khoáng miền của rễ Hình chiếu của điểm trên quần tụ sử dụng lao động dạ dày sốt rét Phương trình tổng quát Phương trình mặt phẳng Vị trí tương đối Lactôzơ đất mùn Vị trí tương đối trong mặt phẳng H2SO4 hình học tọa độ Bất phương trình chứa tham số đồng vị giác quan Phương trình đường thẳng hidrocacbon nơ ron Công thức trung tuyến đột biến đa bội hệ chứa tham số nguyên tố P quãng đường pháp tuyến sóng ngắn b đột biến cấu trúc Hình lăng trụ Nguyên hàm quần xã từ trường lớp vỏ trái đất độ cứng dung kháng lai phân tích cường độ dòng điện

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Bài tập hình học 9 trong

Giải các phương trình trong

Lập phương trình chính tắc cuả Elip trong

Rút gọn biểu thức trong

Dãy số bị chặn trong

Xét tính đơn điệu của các dãy số trong

Viết số hạng tổng quát của một dãy số trong

Viết số hạng đầu của dãy số trong

Giải toán bằng phương pháp quy nạp trong

Xác định số hạng tổng quát trong

Giải phương trình- đại số 9 trong

Tam giác đồng dạng trong

Giải bất phương trình trong

Thực hiện phép tính trong

Nhận biết dung dịch mất nhãn trong

Hoàn thành chuỗi phản ứng trong

Hoàn thành phương trình phản ứng trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay