Xét dấu các biểu thức

Lượt xem : 256 | Cập nhật : 2017-01-10 03:01:23

1. Xét dấu các biểu thức sau

Resized Image
2. Giải các bất phương trình sau.
Resized Image

Đóng góp bởi : lenkieu

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Xét dấu biểu thức | toán 9 | giải bất phương trình |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

thể tam bội biến dị tổ hợp. hình học tọa độ Mặt cầu tham số menden cách li địa lí diện tích dòng điện Tiệm cận của hypebol lý 10 Công thức biến tổng thành tích Hàm số lượng giác Quy tắc đếm cơ bản mất đoạn đột biến giao tử biên độ nhóm đất chính ống thận điện áp hiệu dụng nước phát triển ung thư bảng biến thiên thân mềm thể đột biến GTLN trước công nguyên Phép tịnh tiến công thức hóa học suất điện động Hệ phương trình đẳng cấp Đường thẳng tiếp xúc với phóng xạ hạt nhân Đề thi giải hệ quần thể phát quang gang muối iot sinh học 12

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Bài tập hình học 9 trong

Giải các phương trình trong

Lập phương trình chính tắc cuả Elip trong

Rút gọn biểu thức trong

Dãy số bị chặn trong

Xét tính đơn điệu của các dãy số trong

Viết số hạng tổng quát của một dãy số trong

Viết số hạng đầu của dãy số trong

Giải toán bằng phương pháp quy nạp trong

Xác định số hạng tổng quát trong

Giải phương trình- đại số 9 trong

Tam giác đồng dạng trong

Giải bất phương trình trong

Thực hiện phép tính trong

Nhận biết dung dịch mất nhãn trong

Hoàn thành chuỗi phản ứng trong

Hoàn thành phương trình phản ứng trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay