Khai triển biểu thức

Lượt xem : 229 | Cập nhật : 2017-01-19 02:59:24

1)Một bao diêm còn một số que diêm. Bạn Văn thích chọn diêm xếp 1 mô hình hình tứ diện đều . Bạn Lý lại thích chọn diêm xếp 1 mô hình hình chóp tứ giác. ( mỗi que diêm là một cạnh của tứ diện, hình chóp). Hai bạn nhận thấy số cách chọn diêm của họ là bằng nhau. Hỏi bao diêm đó còn bao nhiêu que diêm? Mỗi bạn có bao nhiêu cách chọn diêm để xếp thành mô hình mà mình ưa thích?
2)Khai triển
Resized Image

3) Lớp 11B có tất cả 48 học sinh. Cô giáo chủ nhiệm có bao nhiêu cách chia các bạn này vào 4 tổ mà mỗi tổ có đúng 12 người?

Đóng góp bởi : nhohanoi

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Khai triển biểu thức | toán 11 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Hệ thức lượng trong tam giác mắc nối tiếp Số học tế bào cơ ốc tai giao phấn tạo giống Hệ phương trình máy biến áp sử 9 vận tốc truyền sóng điện lý lũy thừa cá thể máy phát điện xoay chiều lý 10 nông nô vỏ tia sáng Giải và biện luận bất... vị ngữ Khoảng cách giữa 2 đường... Phép đồng dạng định luật ôm Phép biến hình dung kháng Nhiệt độ sôi cá chép giai cấp loại phản ứng lưu huỳnh Tích vô hướng của 2 véc tơ Biểu thức tọa độ của các phân bào Vị trí tương đối giữa điện lượng ảnh ảo bão hòa Đường parabol Vị trí tương đối trong...

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Giải phương trình trong

toán hìh 8 trong

Giải bất phương trình- toán 9 trong

Lập phương trình chính tắc của E-líp trong

Lập phương trình tiếp tuyến trong

Đơn giản biểu thức trong

Viết phương trình tiếp tuyến trong

Viết phương trình chính tắc của Elip trong

Tìm tâm và bán kính đường tròn trong

Tính các giá trị lượng giác trong

Tìm 2 nghiệm trái dấu trong

Xét dấu các biểu thức trong

Bài tập hình học 9 trong

Giải các phương trình trong

Lập phương trình chính tắc cuả Elip trong

Rút gọn biểu thức trong

Dãy số bị chặn trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay