Xác định số hạng đầu và công sai

Lượt xem : 158 | Cập nhật : 2017-01-19 08:07:43

Câu1(2đ): Xác định số hạng đầu và công sai của cấp số cộng có
Resized Image

Câu2(3đ): Cho hàm số

Resized Image
a) Tính f’(x)
b) Chứng minh phương trình f(x) = 0 có nghiệm
c) Viết pt tiếp tuyến của đồ thị hàm số f(x) tại điểm có hoành độ x = 2

Câu3(3đ): Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Resized Image và SA vuông góc với đáy.
a)Chứng minh BD vuông góc với (SAC).
b) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau SC và BD.

Đóng góp bởi : nhohanoi

Thành viên đã lưu bài này : nhohanoi |

Thể loại bài tập : số hạng đầu | công sai | cấp số cộng | phương trình tiếp tuyến | hình chóp |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

mạch dao động môi trường tiến hóa Lập phương trình đường thẳng Tích phân đặc biệt operon trắc nghiệm vật lý Khảo sát anken sản xuất Các phép toán trên tập hợp canxi Hình chiếu phân tích vectơ năng lượng liên kết thể tam bội xúc tác Dãy số giảm sóng cơ học Góc giữa 2 đường thẳng Hình học không gian căn bậc hai hợp chất hữu cơ điện từ trường Tiếp tuyến tại 1 điểm cầu não hạt kín Xác định vị trí trội nhân chuẩn đường trung trực từ thông số dao động tocno chât điểm Đường vuông góc chung song nhị bội vô nghiệm vận tốc sóng máy thu vô tuyến

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Tìm số hạng của khai triển trong

Khai triển biểu thức trong

Giải phương trình trong

toán hìh 8 trong

Giải bất phương trình- toán 9 trong

Lập phương trình chính tắc của E-líp trong

Lập phương trình tiếp tuyến trong

Đơn giản biểu thức trong

Viết phương trình tiếp tuyến trong

Viết phương trình chính tắc của Elip trong

Tìm tâm và bán kính đường tròn trong

Tính các giá trị lượng giác trong

Tìm 2 nghiệm trái dấu trong

Xét dấu các biểu thức trong

Bài tập hình học 9 trong

Giải các phương trình trong

Lập phương trình chính tắc cuả Elip trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay