Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Lượt xem : 176 | Cập nhật : 2017-01-19 08:16:25

Bài 1.Cho tam giác ABC có : tanA+tanC=2tanB.CMR :

Resized Image
Bài 2. Cho tứ giác lồi ABCD nôih tiếp trong đường tròn O.
Gọi E là giao điểm của AC và BD.
CMR : nếu trung điểm của AD;BC;OE thẳng hàng thì AB=CD hoặc góc Resized Image
Bài 5. Cho x,y,z là các số thực dương thoả mãn: x+y+z=3.
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức :
Resized Image

Đóng góp bởi : nhohanoi

Thành viên đã lưu bài này : nhohanoi |

Thể loại bài tập : giá trị nhỏ nhất | toán 11 | tứ giác lồi | số thực dương |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Ứng dụng vi phân vào ẩn dụ vân sáng anđehit quãng đường Đường thẳng vuông góc khó javen Vi phân Xác định vị trí Vec tơ Tích phân lượng giác nhan trai phân tử phôtpholipit Hàm số lôgarit cặp số số trung phương trình loga Kiểm tra phương trình phản ứng Biểu thức tọa độ của các... sóng dừng vận tốc truyền sóng Hình chiếu vuông góc góc nhọn số hữu tỉ âm đạo biên độ lặp đoạn phôtphat hệ cơ đạo hàm của hàm số phiên mã Phương pháp toạ độ trong tính thể tích Giới hạn của hàm số tại vô cực bảo toàn nồng độ mol Hệ phương trình chứa tham số

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Tìm số tự nhiên bé nhất trong

Xác định số hạng đầu và công sai trong

Tìm số hạng của khai triển trong

Khai triển biểu thức trong

Giải phương trình trong

toán hìh 8 trong

Giải bất phương trình- toán 9 trong

Lập phương trình chính tắc của E-líp trong

Lập phương trình tiếp tuyến trong

Đơn giản biểu thức trong

Viết phương trình tiếp tuyến trong

Viết phương trình chính tắc của Elip trong

Tìm tâm và bán kính đường tròn trong

Tính các giá trị lượng giác trong

Tìm 2 nghiệm trái dấu trong

Xét dấu các biểu thức trong

Bài tập hình học 9 trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay