Vẽ parabol

Lượt xem : 131 | Cập nhật : 2017-02-23 03:00:42

Cho parabol (P) :
Resized Image
1) Vẽ parabol
2) Với giá trị nào của m thì (P) cắt đường thẳng (d): y = 2x + m -3 tại hai điểm phân biệt A,B sao cho độ dài đoạn AB bằng Resized Image
3) Tìm tất cả các giá trị của k để PT:
Resized Image
có 4 nghiệm phân biệt

Đóng góp bởi : misa1

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Vẽ parabol | toán 10 | nghiệm phân biệt |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Khảo sát phương trình trong

Tìm 2 nghiệm trái dấu trong

Giải các phương trình trong

Lập phương trình chính tắc cuả Elip trong

Rút gọn biểu thức trong

Giải bất phương trình trong

su viet nam trong

địa lý 7 trong

Word forms trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Tìm các số tự nhiên bé nhất trong

Xác định số hạng đầu và công sai trong

Bài toán tìm xác suất trong

Giải phương trình lượng giác trong

Khai triển biểu thức trong

Tìm phương trình đường tròn trong

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay