Tìm nghiệm duy nhất của phương trình

Lượt xem : 83 | Cập nhật : 2017-02-23 03:03:52

1) Giải bất PT:
Resized Image
2) Cho hệ PT:
Resized Image
a) Giải hệ khi m = 0
b) Tìm tất cả giá trị m để hệ có nghiệm duy nhất

Đóng góp bởi : misa1

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : giải bất phương trình | giải hệ phương trình | nghiệm duy nhất | toán 10 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Khảo sát hàm số đạo hàm của hàm số năng lượng liên kết Số gia chất rắn khan Hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn quỳ tím Phương trình chứa tham số Tính đơn điệu của hàm số nhà minh điện tích cuộn dây thuần cảm Tích phân từng phần tốc độ góc điện lượng Phép đối xứng tâm mèo tam thể Đường thẳng vuông góc Phân bố xác suất Tích phân hàm lượng giác Hai đường thẳng chéo nhau quang điện Vị trí tương đối giữa... photpho Góc giữa 2 đường thẳng át lát nguyên sinh vật quân nam Diện tích thiết diện thấu kính hội tụ tính chẵn lẻ Đường hypebol khoảng cách giữa hai đường thẳng Phương trình tích saccarozơ Bất phương trình bậc nhất 2 ẩn thể đột biến bảo toàn phân tích vectơ dân số

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Vẽ parabol trong

Khảo sát phương trình trong

Tìm 2 nghiệm trái dấu trong

Giải các phương trình trong

Lập phương trình chính tắc cuả Elip trong

Rút gọn biểu thức trong

Giải bất phương trình trong

su viet nam trong

địa lý 7 trong

Word forms trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Tìm các số tự nhiên bé nhất trong

Xác định số hạng đầu và công sai trong

Bài toán tìm xác suất trong

Giải phương trình lượng giác trong

Khai triển biểu thức trong

Tìm phương trình đường tròn trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay