Bài tập về đồ thị hàm số

Lượt xem : 57 | Cập nhật : 2017-02-27 07:21:56

Bài 1: Tìm m để đồ thị hàm số
Resized Image
cắt trục hòanh tại ba điểm phân biệt.
Bài 2: Tìm m để đồ thị hàm số
Resized Image
không cắt trục hòanh.
Bài 3: Tìm m để đồ thị hàm số
Resized Image
cắt trục hòanh tại 4 điểm phân biệt.

Đóng góp bởi : ngonnenhong

Thành viên đã lưu bài này : ngonnenhong |

Thể loại bài tập : toán 12 | trục hoành | 3 điểm phân biệt | 4 điểm phân biệt |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Tọa độ giao điểm của hai đồ thị trong

Tìm tiệm cận xiên của đồ thị trong

Hàm số nghịch biến trong

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số trong

Viết phương trình đường tiệm cận trong

cho xin tài liệu hay để bồi dưỡng hsg văn 10 phần văn học trung đại trong

Tìm tọa độ tâm bán kính đường tròn trong

Tìm nghiệm duy nhất của phương trình trong

Vẽ parabol trong

Khảo sát phương trình trong

Tìm 2 nghiệm trái dấu trong

Giải các phương trình trong

Lập phương trình chính tắc cuả Elip trong

Rút gọn biểu thức trong

Giải bất phương trình trong

su viet nam trong

địa lý 7 trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay