Bài tập về đường thẳng và đồ thị

Lượt xem : 125 | Cập nhật : 2017-02-27 02:31:12

Bài 1: Tìm m để đường thẳng đi qua điểm A( -1 ; -1) và có hệ số góc là m cắt đồ thị hàm số
Resized Image
a) Tại hai điểm phân biệt.
b) Tại hai điểm thuộc cùng một nhánh.
Bài 2: Chứng minh rằng
Resized Image
tiếp xúc với (C) : .
Resized Image

Đóng góp bởi : ngonnenhong

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : hệ số góc | đồ thị | hai điểm phân biệt | toán 12 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

chu kì dao động Vị trí tương đối giữa 2... Cung hình phẳng Tích phân hàm lôgarit cúm học sinh giỏi biên độ dao động Hình chiếu vuông góc Dấu của nhị thức bậc Tứ diện vuông Phép đối xứng trục photon diện tích các tam giác tần số dao động phát quang dung dịch NaOH phân tử protein đại dương các loại thân cây tây nam Mệnh đề phủ định noãn quần tụ tần số alen nòi văn lớp 10 Phương trình tương đương nhiệt độ đại số 9. cây phát sinh hiệu số Hàm số liên tục trên 1 khoảng phật giáo muối iot năng lượng từ trường tốc độ truyền sóng bụng sóng săn bắn đạo hàm của hàm số

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Bài tập đường thẳng cắt đồ thị trong

Bài tập về đồ thị hàm số trong

Tọa độ giao điểm của hai đồ thị trong

Tìm tiệm cận xiên của đồ thị trong

Hàm số nghịch biến trong

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số trong

Viết phương trình đường tiệm cận trong

cho xin tài liệu hay để bồi dưỡng hsg văn 10 phần văn học trung đại trong

Tìm tọa độ tâm bán kính đường tròn trong

Tìm nghiệm duy nhất của phương trình trong

Vẽ parabol trong

Khảo sát phương trình trong

Tìm 2 nghiệm trái dấu trong

Giải các phương trình trong

Lập phương trình chính tắc cuả Elip trong

Rút gọn biểu thức trong

Giải bất phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay