Đồ thị tiếp xúc với đồ thị

Lượt xem : 26 | Cập nhật : 2017-02-27 02:35:56

Bài 1: Tìm m sao cho
Resized Image
tiếp xúc với đường thẳng y = -x + 7.
Bài 2: Tìm m để đồ thị hàm số
Resized Image
tiếp xúc với trục hòanh.
Bài 3: Tìm m để đồ thị hàm số
Resized Image
tiếp xúc với đồ thị hàm số
Resized Image

Đóng góp bởi : ngonnenhong

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : đồ thị | trục hoành | toán 12 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

phân hóa đồng bằng phenol Trục đối xứng tài nguyên Miền nghiệm của bất ống thận tật viễn thị Trục tọa độ Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng năng lượng liên kết Phương trình đường tròn biện luận phương trình nam châm Phép đối xứng trục Rút gọn biểu thức chất khử Khảo sát và vẽ đồ thị độ dài hóa học hưu cơ địa trung hải gia tốc nguyên tắc bổ sung cặp số suất điện động chất dự trữ Na Thể tích khối chóp con la bức xạ. địa lý 9 Khoảng cách từ 1 điểm hàng hóa tọa độ trọng tâm số tự nhiên đồng hóa hệ tiêu hóa định luật ôm hệ thần kinh ly 7

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Bài tập về đường thẳng và đồ thị trong

Bài tập đường thẳng cắt đồ thị trong

Bài tập về đồ thị hàm số trong

Tọa độ giao điểm của hai đồ thị trong

Tìm tiệm cận xiên của đồ thị trong

Hàm số nghịch biến trong

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số trong

Viết phương trình đường tiệm cận trong

cho xin tài liệu hay để bồi dưỡng hsg văn 10 phần văn học trung đại trong

Tìm tọa độ tâm bán kính đường tròn trong

Tìm nghiệm duy nhất của phương trình trong

Vẽ parabol trong

Khảo sát phương trình trong

Tìm 2 nghiệm trái dấu trong

Giải các phương trình trong

Lập phương trình chính tắc cuả Elip trong

Rút gọn biểu thức trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay