Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị

Lượt xem : 120 | Cập nhật : 2017-02-27 02:50:58

Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C).
a)
Resized Image
đi qua điểm A(1 ; 0)
b)
Resized Image
đi qua điểm A(0 ; .
c)
Resized Image
đi qua điểm A(-6 ; 5)
d)
Resized Image
đi qua điểm A(2 ; 1).

Đóng góp bởi : ngonnenhong

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : phương trình tiếp tuyến | đồ thị | toán 12 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Vị trí tương đối trong tần số alen trường sơn quang trung Tổ hợp thẩm thấu quân nam suất điện động vô tuyến điện lai thuận nghịch chuỗi chuyền electron tính chẵn Chỉnh hợp bảng tần số Hệ phương trình mũ Vị trí tương đối giữa Đường tròn nội tiếp ánh sáng trắng tế bào lai pha sinh trưởng hạt phấn axit amin thể tích của hình chóp địa lý 9 cành cây Khoảng cách trong không gian Phân bố xác suất của điện áp hiệu dụng Batixta lưới thức ăn Vectơ trong không gian saccaraza hỗn hợp đàn hồi cấu trúc đa bội khoảng cách đột biến gen mất đoạn hình chữ nhật

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Viết phương trình tiếp tuyến trong

Đồ thị tiếp xúc với đồ thị trong

Bài tập về đường thẳng và đồ thị trong

Bài tập đường thẳng cắt đồ thị trong

Bài tập về đồ thị hàm số trong

Tọa độ giao điểm của hai đồ thị trong

Tìm tiệm cận xiên của đồ thị trong

Hàm số nghịch biến trong

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số trong

Viết phương trình đường tiệm cận trong

cho xin tài liệu hay để bồi dưỡng hsg văn 10 phần văn học trung đại trong

Tìm tọa độ tâm bán kính đường tròn trong

Tìm nghiệm duy nhất của phương trình trong

Vẽ parabol trong

Khảo sát phương trình trong

Tìm 2 nghiệm trái dấu trong

Giải các phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay