Sinh sản vô tính ở động vật

Lượt xem : 159 | Cập nhật : 2017-03-11 08:21:35

Các câu sau đúng hay sai, nếu sai hãy sửa lại cho đúng.
a) Bộ NST của các tế bào có mặt trong túi phôi là: tế bào mẹ, đại bào tử mang 2n; tế bào đối cực, tế bào kèm, tế bào trứng, nhân cực đều mang n.
b) Ưu điểm của sinh sản vô tính ở động vật là tạo ra các thế hệ con cháu đồng nhất về mặt di truyền nên thích ứng đồng nhất trước điều kiện môi trường thay đổi.
c) Cơ sở khoa học của thuốc tránh thai là làm tăng nồng độ Progesteron và Ostrogen trong máu ức chế ngược lên tuyến yên và vùng dưới đồi làm tăng tiết GnRH, FSH, LH nên trứng không chín và rụng.
d) Phương thức đẻ trứng tiến hóa hơn phương thức đẻ con vì phôi được nuôi dưỡng và bảo vệ trong cơ thể mẹ, đảm bảo cho sự sống sót và phát triển tốt hơn.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : hoatamgio

Thành viên đã lưu bài này : hoatamgio |

Thể loại bài tập : sinh sản vô tính | động vật | bộ nhiễm sắc thể | thuốc tránh thai | sinh học 9 | phương thức đẻ con |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

lý thuyết sinh học 8 mạch điện độ cứng hóa Phương pháp toạ độ trong hoán vị gen tốc độ nhóm máu Phương trình nghiệm nguyên Tích phân hàm mũ tính thể tích hóa trị tật của mắt tâm nhĩ phép lai nguyễn ái quốc hình thái Vị trí tương đối giữa 2... tính tích Tích phân lượng giác nước Photpho lipit bảng HTTH Hệ phương trình số phức vận tốc âm Đường tròn ngoại tiếp Dấu của nhị thức bậc... kiềm mặt phẳng dao động Tam thức bậc hai hiệu suất phản ứng ôn đới lục địa đời sống bay độ pH Công thức trung tuyến Giải và biện luận bất phương trình Ostrogen Hai đường thẳng vuông... cúm

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Cuba lật đổ chế độ độc tài Batixta trong

Nguyên nhân của kháng chiến chống Mỹ trong

Lực lượng trong chiến tranh cục bộ trong

Kháng chiến chống thực dân pháp trong

Hiệp định Pa-ri năm 1973 trong

Chiến tranh đặc biệt và chiến tranh cục bộ trong

Nguyên lý truyền nhiệt trong

Bài tập vật lý 8 trong

Bài tập tự thụ phấn trong

Hệ hô hấp của người trong

Huyết áp trên cơ thể người trong

Đặc điểm của cột sống ở người trong

Sự trao đổi khí ở phổi và tế bào trong

Cấu tạo và hoạt động của tim trong

Nguyên nhân của sự mỏi cơ trong

Tác hại của trùng kiết lỵ trong

Vai trò thực tiễn của lớp sâu bọ trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay