Biện pháp bảo vệ tài nguyên sinh vật

Lượt xem : 116 | Cập nhật : 2017-03-11 03:37:50

Hãy nêu những biện pháp chủ yếu để bảo vệ tài nguyên sinh vật? Sự cần thiết phải ban hành luật bảo vệ môi trường?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : hoatamgio

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : tài nguyên sinh vật | bảo vệ môi trường | sinh học 9 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

vòng tuần hoàn hoocmon bản đồ 1 lá mầm bạch tạng sinh vật nhân thực máy quang phổ axit no đơn chức moocgan chuỗi polipeptit Thể tich hinh hộp chữ nhật Định lý sin trong tam giác ung thư hình học 8 thể khảm anilin tính đơn điệu nam trung bộ tia phóng xạ phân rã cấu trúc NST cấu tạo ngoài Mệnh đề tương đương lặp đoạn chính sách cai trị ruồi giấm bụng sóng giun kim Phương trình chứa ẩn ở mẫu . Giải phương trình hệ tuần hoàn Phương pháp phản chứng Diện tích tam giác biên độ dao động nhóm đất chính lyzoxom Thể tích khối chóp Thể tích khối lăng trụ toán học lò xo

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Khái niệm quần xã sinh vật trong

Khái niệm môi trường trong

Tài nguyên tái sinh trong

Tác nhân gây ô nhiễm môi trường trong

Khái niệm về hệ sinh thái trong

Sinh sản vô tính và hữu tính trong

Nguyên tắc của nhân bản vô tính trong

Sinh sản vô tính ở động vật trong

Cuba lật đổ chế độ độc tài Batixta trong

Nguyên nhân của kháng chiến chống Mỹ trong

Lực lượng trong chiến tranh cục bộ trong

Kháng chiến chống thực dân pháp trong

Hiệp định Pa-ri năm 1973 trong

Chiến tranh đặc biệt và chiến tranh cục bộ trong

Nguyên lý truyền nhiệt trong

Bài tập vật lý 8 trong

Bài tập tự thụ phấn trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay