Biện pháp bảo vệ tài nguyên sinh vật

Lượt xem : 83 | Cập nhật : 2017-03-11 03:37:50

Hãy nêu những biện pháp chủ yếu để bảo vệ tài nguyên sinh vật? Sự cần thiết phải ban hành luật bảo vệ môi trường?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : hoatamgio

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : tài nguyên sinh vật | bảo vệ môi trường | sinh học 9 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Đường thẳng vuông góc Dấu của tam thức silic sự sống công suất tiêu thụ b Bất đẳng thức tích phân tỉ khối hạt trần khí hậu gió mùa thường biến phân ly độc lập cầu não dao động điện từ tính trọng lượng tế bào quang điện biến dị tổ hợp. cấu tạo trong thụ phấn giảm phân hiệu điện thế ly 7 tự sao chép đỉa Tích vô hướng của 2 véc tơ thước Elip vận chuyển thích nghi ôn thi Tọa độ của điểm Tiệm cận của hypebol đồng hợp lặn Giải bài toán bằng cách khối lăng trụ máy thu vô tuyến Công thức cộng đối với... vàng phát triển châu á sau 1945

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Khái niệm quần xã sinh vật trong

Khái niệm môi trường trong

Tài nguyên tái sinh trong

Tác nhân gây ô nhiễm môi trường trong

Khái niệm về hệ sinh thái trong

Sinh sản vô tính và hữu tính trong

Nguyên tắc của nhân bản vô tính trong

Sinh sản vô tính ở động vật trong

Cuba lật đổ chế độ độc tài Batixta trong

Nguyên nhân của kháng chiến chống Mỹ trong

Lực lượng trong chiến tranh cục bộ trong

Kháng chiến chống thực dân pháp trong

Hiệp định Pa-ri năm 1973 trong

Chiến tranh đặc biệt và chiến tranh cục bộ trong

Nguyên lý truyền nhiệt trong

Bài tập vật lý 8 trong

Bài tập tự thụ phấn trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay